Kort

Zuyd Hogeschool stopt definitief met bindend studieadvies

Zuyd Hogeschool schaft komend studiejaar het bindend studieadvies (BSA) definitief af. Studenten die in het eerste jaar te weinig studiepunten halen, hoeven de instelling niet te verlaten, schrijft de Volkskrant.

Het coronavirus hielp met de beslissing. Hogescholen schortten het BSA het vorig studiejaar en dit jaar op. Studenten kregen daardoor een jaar langer om de benodigde studiepunten binnen te slepen. Het college van bestuur van de Limburgse hogeschool wilde het BSA niet opnieuw invoeren om het daarna weer af te schaffen.

Zuyd Hogeschool experimenteert met ‘doorstroomnormen’. Studenten mogen pas vakken uit een nieuw jaar volgen als ze genoeg studiepunten hebben. Maar als dit niet lukt, kunnen ze de studie blijven vervolgen. De Tweede Kamer besloot vorig jaar tot afschaffing van het BSA. Minister van Engelshoven moet hierover met instellingen in gesprek.