Achtergrond

Column Ad Franzen: Jaarrooster

Aan het begin van een cursusjaar worden docenten en studenten binnen mijn instituut verblijd met het jaarrooster. Hierin staan alle belangrijke data, tijden en deadlines. Er valt snel en efficiënt af te lezen wanneer en met welke teams je moet vergaderen en wanneer je van een vakantieweek kunt genieten.

Vijf jaren geleden kregen we in de vakantie dit mooie onderwijsproduct thuisgestuurd met de post, de zogeheten hardcopy. De dienstverlening nam daarna iets af want we kregen het jaarrooster slechts digitaal via de e-mail toegestuurd en vorig jaar kregen we een e-mail dat we het zelf moesten opzoeken en downloaden op de TIEMSAAIT.

Dit jaar kregen we eind augustus via de e-mail het jaarrooster toegestuurd met een toelichting van vier kantjes. Binnen ons onderwijsbureau is iemand op het geniale idee gekomen om het jaarrooster voor ALLE opleidingen en ALLE belanghebbenden binnen onze faculteit in één Excelbestand te integreren. Dat is efficiënt voor de medewerkers van het onderwijsbureau want er hoeft nog maar één document op Sharepoint te worden geplaatst. Dezelfde ‘efficiëntie’ had ik meegemaakt toen werd overgeschakeld van een tentamenrooster per opleiding (één Aviertje) naar een tentamenrooster voor de gehele faculteit (tien kantjes) waar studenten er niet meer uitkwamen welk communicatietentamen voor hen bedoeld was. Big is Beautiful en het tentamenrooster was op slag onleesbaar geworden.

Ik was direct uitgedaagd door de pittige opdracht om uit dit faculteitjaarrooster de voor mij relevante informatie te halen. Na het toepassen van een aantal selecties in het Excelbestand meende ik al gauw de benodigde informatie op het scherm te hebben en ik drukte nietsvermoedend op PRINT.
Toen ik vijf minuten later naar de printer liep was de printer bezig met het afdrukken van het gehele jaarrooster van 1435 pagina’s. Wanhopig probeerde ik het printen te onderbreken en toen dat niet lukte heb ik de stekker uit het stopcontact getrokken. Ik was de trotse bezitter geworden van een dikke stapel blanco papier met het opschrift:

FCJ jaarrooster 2009-2010

Toen ik twee dagen daarna een collega sprak die exact hetzelfde was overkomen, begreep ik dat er gouden tijden voor de papierindustrie zijn aangebroken…

Ad Franzen