Achtergrond

Forum: Heeft stemmen zin?

Slechts eenderde tot vijftig procent van de Nederlanders lijkt te gaan stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 4 juni. Terwijl ‘Europa’ steeds meer invloed krijgt en daarmee dichterbij komt. Maar Nederland krijgt slechts 25 van de in totaal 785 zetels in het parlement. Moeten we gaan stemmen?
Door

Bert Pol
lector Overheidscommunicatie bij de faculteit Communicatie en Journalistiek:

‘Ja, het heeft zin om te stemmen voor het Europees Parlement. Al was het alleen al om een daad te stellen: we moeten geen hek om Nederland zetten, maar alle deuren en ramen wijd open gooien. Waar de lucht niet permanent ververst wordt, worden bewoners suf, dor en doods. Dit land moet geen reservaat, geen museum en geen gevangenis zijn. De cultuur, de wetenschap en de economie varen wel bij voortdurende uitwisseling van mensen, ideeën en handelswijzen uit de hele wereld. Wat worden we beter van het vasthouden aan en het verheerlijken van nationale trots en gevoelens? Ik heb het nooit kunnen ontdekken. Integendeel, steeds waar dat gebeurt, zie ik ellende ontstaan. Daarom: vergeet Nederland, denk groter.’

André Ras
docent Onderzoek op de faculteit Economie en Management en voorzitter van de faculteitsraad:

‘Natuurlijk moet je gaan stemmen voor het Europees Parlement. De EU is een gemeenschap die in beginsel voor veel economische en politieke stabiliteit binnen Europa heeft gezorgd. Dat heeft ons een hoop welvaart opgeleverd. Binnen de Unie is er sprake van vrije handel en kunnen burgers zich vrij bewegen en vrij vestigen. Deze twee aspecten zijn belangrijk voor de Nederlandse economie.
Regeringsleiders van de grotere landen binnen de Unie en meer specifiek de Europese Commissie hebben veel invloed en mogelijkheden om het beleid van de EU uit te stippelen. Het is van groot belang dat er een democratische tegenmacht bestaat in de vorm van het Europees Parlement. Het is essentieel voor het voortbestaan van de EU dat het parlement zich ontwikkelt tot een sterke politieke tegenspeler. Door je stem te geven aan één van de kandidaten voor het Europees Parlement, laat je niet alleen zien dat je beseft dat de EU belangrijk is voor de economie in Nederland, maar ook dat je het belangrijk vindt dat de burgers van Nederland en van Europa democratische invloed kunnen uitoefenen. Europa is niet ver van je bed, maar is het grote huis waar je woont.’

Erik de Vries
eerstejaars business management

‘Ik ga wel stemmen. Ik moet wel. Mijn familie zit in de gemeentepolitiek en die zeggen: je moet en zal stemmen. En ik vind het ook wel belangrijk. Europa is toch een deel van jou. Al denk ik niet dat je als persoon veel invloed hebt op de Europese beslissingen. Toch vind ik dat het stemmen niet helemaal nutteloos is. Daarmee steun je toch een persoon die jouw ideeën vertegenwoordigt. Uiteindelijk zal één Europa toch min of meer een feit worden. Internationale bedrijven en justitie zullen steeds meer samen gaan doen.’

Louise van Gameren
eerstejaars communicatiemanagement

‘Als je ergens met een verkiezing je mening kan geven, vind ik dat je dat moet doen. Ik moet me er ook meer in gaan verdiepen. Doorgaans doe ik dat wel, maar nu heb ik er niet genoeg tijd voor gehad. Ik hou wel bij wat er allemaal gebeurt door het journaal te kijken, alleen krijg je daar niet veel verdieping over de feiten. Die moet ik nog opzoeken in de kranten en op internet. Mensen die niet stemmen moeten achteraf ook niet gaan zeuren. Vrienden van mij hebben commentaar op de politiek of het buitenland terwijl ze zelf niet stemmen. Geen stem is nog altijd een verloren stem.’