Achtergrond

Lectorenleger uitgebreid

Bij de opening van het hogeschooljaar zijn vijf nieuwe (bijzondere) lectoren geïnstalleerd. Hier een korte kennismaking.

Lectoraat uitgeven van kranten in een multimediaal tijdperk

Pieter Broertjes
(1952) heeft een lange loopbaan achter de rug bij de Volkskrant. Na
zijn studie sociologie in Utrecht kwam hij in 1979 op de
economieredactie van de krant terecht om uiteindelijk in 1991 tot de
hoofdredactie toe te treden. Vier jaar later nam hij het stokje over
van toenmalig hoofdredacteur Harry Lockefeer. Ook is hij acht jaar
voorzitter van het Genootschap voor Hoofdredacteuren geweest.
Toen
Broertjes in 1995 aantrad als hoofdredacteur nam hij zich voor de krant
minder voorspelbaar te maken, ‘voor vakbonden, tegen werkgevers’. ‘We
moesten de straat op, op zoek naar de ongeregisseerde werkelijkheid’,
zegt hij in een interview met Vrij Nederland in 2004. Dat het een zeer
langdurige operatie zou worden had hij niet verwacht en ‘de
moeilijkheidsgraad neemt alleen maar toe’.
Na de dood van prins
Bernhard in 2004, publiceerde Broertjes, samen met Volkskrant-redacteur
Jan Tromp de weerslag van zeven gesprekken met de prins die ze tussen
2001 en 2004 met hem voerden en na zijn dood gepubliceerd mochten
worden.
Inmiddels is Broertjes ervan overtuigd dat kranten meer
moeten doen dan alleen drukken. Samenwerking met andere media, zoals
radio en tv, is de toekomst. Of zoals hij het tijdens een bijeenkomst
van het Genootschap verwoordde: ‘het trage en ietwat ouderwetse
krantenbedrijf moet een swingend multimediabedrijf worden of een
enkeltje nemen naar het Persmuseum. En de politiek heeft de taak om dit
wettelijk mogelijk te maken, op die manier kun je jongeren bereiken en
blijven de kranten overeind.’ Met die gedachte, in dit roerige
tijdperk, gaat hij ook de School voor Journalistiek in. En studenten
moeten aan de bak, zo liet hij in het introductiefilmpje bij zijn
installatie als lector weten: ‘Ik heb een pesthekel aan
vrijblijvendheid.’

Lectoraat microsysteemtechnologie/micro engineering

Erik Puik
(1964) is sinds 2002 projectleider bij TNO Industrie en Techniek in
Eindhoven dat onderzoeksprojecten uitvoert op het gebied van
microsystemen. Het lectoraat werkt op de gebieden werktuigbouwkunde,
toegepaste fysica, informatica en elektronica.
Puik studeerde
werktuigbouwkunde en elektrotechniek en was eerder coach bij Océ
Technologies in Venlo. Daar gaf hij leiding aan een team dat onderdelen
van kopieermachines, printers en scanners ontwikkelt.
Een van de
projecten waaraan hij leiding geeft is MA3 (voluit: More Accessible
Micro Assembly within a Modular Architecture), een productiesysteem
voor geautomatiseerde assemblage van microsystemen. Een ander project
is Assembly by Wire. Hierin worden arbeidskrachten en productielocatie
van elkaar gescheiden. De operators bevinden zich bijvoorbeeld in China
en bedienen via internet de machines die in Nederland staan. ‘Op deze
wijze maken we gebruik van lage-lonen-landen. Het grote voordeel van
die werkwijze is dat de productie en ook de productiekennis in
Nederland blijven’, aldus Puik in TNO Magazine.

Lectoraat onderzoeksjournalistiek op televisie

Ad van Liempt (1949) begon zijn carrière in de dagbladjournalistiek en was onder andere chef nieuwsdienst van Utrechts Nieuwsblad, nadat hij een jaar klassieke talen had gestudeerd. ‘Ik denk dat ik intuïtief aanvoelde dat daar alles voor mij samenkwam: de liefde voor het mooie, spannende verhaal, de interesse in menselijke drijfveren, de nieuwsgierigheid naar verborgen feiten’, aldus Van Liempt vorig jaar in een interview voor de Goudse Courant.
In 1982 maakt hij de overstap naar tv en speelt een rol bij de ontwikkeling van nieuws- en actualiteitenprogramma’s als NOS Laat, Achter het Nieuws en van 1995 tot 1998 als hoofdredacteur van NOVA. Van die laatse functie wordt hij niet gelukkig. Van Liempt is geen man van het management. Boeken schrijven vormt een goed uitlaatklep. Als amateur-historicus met belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog schrijft Van Liempt Kopgeld, over Nederlandse premiejagers op joden, De Lijkentrein over het gevangenistransport met fatale afloop in Oost-Java in 1947 en de Geschiedenis van 50 jaar journaal.
Ook is zijn voorliefde voor geschiedenis en onderzoeksjournalistiek op tv is merkbaar. Al in de jaren tachtig maakt Van Liempt samen met Loe de Jong een tv-serie over de bezetting en vanaf 2001 is hij eindredacteur van het populaire geschiedenisprogramma Anderen Tijden, dat de Nipkowschijf won. In Utrecht wil hij studenten vaardigheden aanleren, waarmee ze ‘datgene boven water krijgen, wat anderen liever verborgen houden.’

Lectoraat Overheidscommunicatie

Jacques Wallage (1946). In zijn boek ‘Lang leve de ambtenaar’ (2005) neemt de burgemeester van Groningen en prominent lid van de PvdA het op voor de publieke zaak. Het boek is een reactie van Wallage op uitspraken van Geert Wilders en Pim Fortuyn die de ambtenaren afschilderden als lui volk, waarvan de helft net zo goed naar huis kon worden gestuurd. Met populistische politiek heeft hij niet veel op en op lange termijn ziet hij het als gevaar voor de democratie.
Wallage is gepokt en gemazeld in het publieke domein. Al in 1970 wordt de dan 24-jarige Wallage gekozen als gemeenteraadslid in Groningen om twee jaar later wethouder van onderwijs en cultuur te worden. Spijt heeft hij van het feit dat ie al zo vroeg in de politiek is gegaan en daardoor een deel de roaring seventies en zijn studententijd heeft gemist.
Al gauw verruilt hij Groningen voor Den Haag, waar hij lid wordt van de Tweede Kamer voor de PvdA en als staatssecretaris in het derde kabinet Lubbers verantwoordelijk is voor de invoering van de basisvorming.
Maar Groningen blijft blijkbaar trekken. Wallage wordt in 1998 burgemeester van Groningen.
Veel in Utrecht zal hij niet zijn. Hij hoeft, net als de anderen, het lectoraat niet te leiden, Incidenteel kunnen we hem op de hogeschool treffen of zoals hij in NRC Next zegt: ‘Ik ben het toefje slagroom op de taart.’

Lectoraat New Marketing Instruments

Ton Luijten (1950) is methodoloog bij het onderzoeksbureau GfK Panel Services Benelux. Hij is daar verantwoordelijk voor de methode- en modelontwikkeling in het toegepast onderzoek op basis van consumentenpanels. Sinds maart van dit jaar is hij daarnaast part-time lector ‘marketing- en marktonderzoekaspecten van innovaties’.
Het lectoraat is een onderdeel van het Kenniscentrum Innovatie en Business van de faculteit Economie en Management. De lector houdt zich met zijn kenniskring bezig met onderzoek voor het bedrijfsleven en beroepsorganisaties. Ook doet het lectoraat aan onderwijsontwikkeling.
Luiten studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg (toen nog hogeschool) en was docent statistiek en besliskunde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Daarna stapte hij over naar de vakgroep wiskunde en statistiek van de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam en vervolgens werd hij aangesteld als ontwikkelaar van het vak marktonderzoek bij de Tilburgse universiteit.
Voor GfK Panel Services onderzocht hij met een collega onder meer welk effect het vertrouwen in de economie heeft op de het koopgedrag van consumenten. Bij een minder rooskleurig beeld, neemt het belang van de prijs van een product toe, zo bleek. Zaken als service en goede bereikbaarheid zijn dan niet zo belangrijk. Dit prijsbewustzijn leidt tot keuzes voor bijvoorbeeld bepaalde supermarkten, zo staat in een artikel over het onderzoek in de GfK Jaargids 2005.