Nieuws

Actiegroep vraagt HU-bestuur zich uit te spreken tegen pensioenfonds dat investeert in olie-industrie

Het ABP blijft investeren in fossiele brandstoffen

Een groep medewerkers en studenten roept het college van bestuur aan de HU en andere instellingen op om zich publiekelijk uit te spreken tegen de manier van investeren bij het ABP. Het college moet er bij het pensioenfonds op aandringen te stoppen met geld steken in fossiele brandstoffen. Een petitie hierover is donderdag online gezet.

‘Dit is het geld van leraren en ambtenaren, die verplicht pensioen opbouwen bij ABP’, schrijven de initiatiefnemers van de petitie. ‘Het pensioengeld gaat naar grote oliereuzen als Shell en Exxon, bedrijven met kolenmijnen, bedrijven die boren in het kwetsbare Noordpoolgebied, en die het vervuilende schaliegas produceren.’

De actie richt zich ook op de besturen van Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Volgens de actiegroep investeert het ABP jaarlijks 17,4 miljard euro in de fossiele industrie. Daar staan 3,8 miljard investeringen in duurzame energie tegenover. Daarbi is ABP het grootste pensioenfonds van Europa en de achtste van de wereld. Ook medewerkers van de HU zijn verplicht verzekerd bij het ABP.

De opstellers van de petitie willen dat het pensioenfonds uiterlijk eind 2024 afstand doet van alle aandelen, obligaties en investeringen in de fossiele sector. ‘Divesteren dus, in plaats van te blijven investeren in fossiele brandstoffen’, melden de organisatoren.

Too little too late

De actiegroep bestaat uit enkele docenten, student Kimberley Lodewijkx van het Green Office en Elwin Savelsbergh, lector Bèta- en Technologiedidactiek. Inmiddels heeft Mieke Oostra, lector Nieuwe Energie in de Stad, laten weten het initiatief te steunen. Net als Nico de Vos, directeur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. Ook zijn er docenten van de UU en HKU actief.

‘Het ABP staat te boek als het meest duurzame pensioenfonds maar daar valt een hoop op af te dingen’, zegt Felix van Vugt, docent bij het Instituut Archimedes en mede-initiatiefnemer van de actiegroep.

Van Vugt: ‘Het ABP zegt steeds dat ze niet op de stoel van de bestuurders willen gaan zitten en ze willen de aandelen behouden om invloed uit te oefenen. Ze willen engagement, zoals dat heet. Dit blijkt niet effectief te zijn. De oliebedrijven wijzigen niet hun koers. De topman van Shell zegt zelfs dat ze alles op zullen pompen wat ze op kunnen pompen. Bovendien wendt ABP haar invloed niet aan, zoals blijkt uit hun stemgedrag bij de aandeelhoudersvergaderingen. Ze stemmen immers tegen de klimaatresoluties. Wat het ABP aan duurzaamheid doet is too little too late. Daar komt het op neer.’

Begin november hebben vier docenten van de actiegroep een gesprek gehad met Tineke Zweed, lid van het college van bestuur. Het ging onder meer over de opwarming van de aarde, de toename van broeikasgassen en de rol van fossiele bedrijven hierin. ‘Wij willen dat het college kleur bekent en zich uitspreekt tegen investeringen van het ABP in de fossiele sector. Dat hebben we ook tijdens het gesprek aan Tineke verteld’, zegt hij.

Dialoog openen

Tineke Zweed maakte in dit gesprek kenbaar dat het college al eerder het ABP heeft uitgenodigd om de dialoog te openen, zegt hij. Er staat een werkbezoek gepland. Deze gaat plaatsvinden zodra het kan gezien de coronamaatregelen. De actiegroep zal hierbij ook aanwezig zijn, vertelt hij. Een woordvoerder van de HU bevestigt dat.

De actie aan de HU valt binnen een bredere bewegingen binnen het Nederlands hoger onderwijs. Het college van bestuur van de Universiteit Maastricht bijvoorbeeld stuurde eind februari een brief aan het pensioenfonds. Na een dialoog verzoekt de universiteit aan het ABP om zo snel mogelijk de banden te verbreken ‘met sectoren die een verbintenis hebben met fossiele brandstoffen’.

Ook Timo Kos, collegelid van hogeschool Saxion, sprak zich hierover uit: ‘Laten we hierin als HO bestuurders het voortouw nemen en ons richting het ABP hard voor maken!’

Duurzaamheidsambities

Eerder lieten enkele andere universiteiten zich kritisch uit over de duurzaamheidsambities van het pensioenfonds. De Universiteit van Amsterdam bepleitte in 2017 al dat het ABP versneld investeert in alternatieve energie en ‘bij voorkeur’ niet in bedrijven met banden met de fossiele industrie. De Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Utrecht riepen het pensioenfonds op om meer te investeren in duurzame energiebronnen.

De standpunten van de TUE en UU gaan volgens Van Vugt niet ver genoeg. ‘Daarin staat niet expliciet een oproep om te divesteren in fossiele bedrijven en dat is wat wij willen’, zegt hij.

Ook interessant: Sinds gisteravond mag het weer voor mensen tot 27 jaar: met luid gejoel ‘lekker beuken’