Nieuws

Actieplan kabinet: 60.000 nieuwe woningen voor studenten

Foto: Lucas Versteeg

Het kabinet wil tot 60.000 betaalbare studentenwoningen realiseren in acht jaar tijd. Dat blijkt uit het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Een deel van het woningtekort komt door de buitenlandse studenten die een kamer nodig hebben.

Het actieplan is opgesteld door samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten. Komende twee jaar willen ze  versneld 37.500 flexwoningen gaan bouwen. Bovendien willen ze hospitaverhuur gaan stimuleren.

Tekorten

Op deze manier hoopt het kabinet om het woningtekort van studenten kunnen verminderen. Het tekort aan studentenwoningen is bijna 27.000, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Dit meldt de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2022 van kenniscentrum Kences, verschenen op 8 september. De komende jaren zal het huisvestingstekort naar verwachting stijgen tot 44.8000 woonruimten. 

Het tekort wordt volgens Kences voor 95 procent verklaard door het toenemend aantal internationale studenten. Op dit moment is gemiddeld 15 procent van alle studenten een internationale diplomastudent: een student met een vooropleiding in het buitenland en een buitenlandse nationaliteit. In collegejaar ’29-’30 zal het aandeel internationals naar verwachting oplopen tot 19 procent.

Onderdeel van het actieplan is ook om onderwijsinstellingen meer mogelijkheden te geve de instroom van internationale studenten te beperken. De Universiteit van Amsterdam maakte deze week bekend minder buitenlandse studenten toe te laten bij een aantal studies. De HU adviseerde begin augustus internationals om niet te komen studeren als ze geen woonplek hadden gevonden per 1 september.

Onbetaalbaar of niet beschikbaar

De Landelijke monitor studentenhuisvesting geeft een beeld van de huidige woonsituatie van studenten. Van alle hbo-studenten woont 61 procent woont nog thuis, tegenover 29 procent van de universitaire studenten. Internationals hebben over het algemeen een 100 procent huisvestingsbehoefte. Van de thuiswoners geeft bijna de helft aan dat de betaalbaarheid van een woonruimte de belangrijkste reden is om thuis te blijven wonen. 20 procent woont thuis omdat er geen woonruimte beschikbaar is en 17 procent heeft geen behoefte om uit huis te gaan.