Nieuws

Advies: bouw Facility Management af, breng Bedrijfskunde naar Utrecht

Het ziet ernaar uit dat de HU Amersfoort twee opleidingen gaat missen. Facility Management wordt mogelijk in enkele jaren afgebouwd. En Bedrijfskunde in Amersfoort gaat samen met de opleiding in Utrecht. Het college van bestuur beslist hierover in juni.

Dit staat in een advies van de projectgroep strategische heroriëntatie voor het Institute for Business Administration, waaronder de opleidingen vallen. De projectgroep onderzocht welke maatregelen er nodig zijn om tot ‘toekomstbestendige’ opleidingen bij het instituut te komen. De groep sprak onder meer met studiekiezers, alumni en mensen uit het werkveld.

De voltijdopleiding Facility Management zou in de plannen opgeheven worden en vanaf 2020 geen nieuwe studenten aannemen. Huidige studenten en degenen die zich voor komend studiejaar aanmelden, kunnen de opleiding in Amersfoort afmaken. De vakbonden vragen aan het college naar de personele gevolgen en benadrukken dat er voor twaalf docenten herplaatsing moet komen.

Arbeidsmarkt

Volgens het advies van de projectgroep staan investeringen in Facility Management niet in verhouding tot het kleine aantal studenten, zo’n 200 in totaal. Ook zou het perspectief op de arbeidsmarkt niet goed zijn. Mogelijk dat er als alternatief een associate degree (tweejarige opleiding) kan komen.

De opleiding Bedrijfskunde is vorig jaar ontstaan uit een fusie tussen Business Management en Bedrijfskunde MER. De opleiding moet zich ‘ambitieuzer positioneren’ en zich meer toeleggen als opstap voor specialistische masters, stelt het advies. Omdat de masters in Utrecht, zitten zou de vestiging in Amersfoort moeten verhuizen. De voltijd- en deeltijd tellen samen zo’n 1350 studenten.

Medezeggenschap

In september 2019 gaat Bedrijfskunde nog in Amersfoort van start. De verhuizing is volgens planning in 2020. De Bedrijfskunde-studenten vervolgen hun opleiding dus niet in Amersfoort, maar in Utrecht. ‘Dit is inmiddels al goed besproken met de studenten en ook gecommuniceerd aan studiekiezers’, zegt waarnemend instituutsdirecteur Eva Reuling.

Zij benadrukt dat zij nog een besluit moet nemen, waarna het nog wordt voorgelegd aan het college. Ook de medezeggenschap zal zich er nog over uitspreken.