Nieuws

Advies: logistiek moet in Utrecht blijven

Logistiek en economie (LE) moet in Utrecht blijven. Dat bepleit de raad van de faculteit Economie en Management naar aanleiding van het plan om de opleiding naar Amersfoort te verhuizen.

In een brief aan de faculteitsdirectie schrijft de faculteitsraad dat LE-studenten voor een substantieel deel bedrijfskundige vakken en thema’s volgen. Daarom zijn de opleidingen management, economie en recht alsmede international business and management studies, beiden gevestigd in Utrecht, ‘logische partners’. ‘We kunnen daarom maar één ding concluderen: LE is meer gebaat bij de leeromgeving Utrecht dan de leeromgeving Amersfoort’, stelt de raad.

De bedoeling was om logistiek en economie met ingang van september 2010 over te hevelen van Utrecht naar Amersfoort. De opleiding trekt te weinig studenten en in Amersfoort zouden betere perspectieven zijn. Maar de medezeggenschapraad van de faculteit keerde zich tegen het plan. Faculteitsdirecteur Arnick Boons droeg de zaak daarop over aan het college. Omdat het inmiddels te kort dag is om de verhuizing dit studiejaar rond te krijgen, staat die nu gepland voor september 2011.