Nieuws

Adviesraad pleit voor ‘selectie aan de poort’

Foto: Kees Rutten

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) pleit ervoor dat universiteiten en hogescholen meer mogelijkheden krijgen tot het zogeheten ‘selecteren aan de poort’, waarbij instellingen extra eisen kunnen stellen op bijvoorbeeld eindexamencijfers of motivatie.

Het huidig stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek is niet toekomstbestendig, stelt de AWTI vandaag. De adviesraad wil naast de extra mogelijkheden voor ‘selectie aan de poort’ dat universiteiten en hogescholen zich sterker profileren en meer samenwerken.

‘Het is belangrijk dat jongeren een opleiding volgen die bij hen past. Op dit moment is dat lang niet altijd het geval’, stelt AWTI-voorzitter Uri Rosenthal. Ook zou er ‘een mismatch tussen opleidingen en arbeidsmarkt’ zijn. ‘Een belangrijk deel van het Nederlandse onderzoek behoort tot de wereldtop, maar die positie wordt bedreigd door te weinig focus.’

Volgens de AWTI hebben de problemen te maken met de manier van bekostiging van het onderwijsstelsel. ‘Instellingen worden beloond als ze groeien in studentenaantallen en als ze zo veel mogelijk bronnen van financiering voor onderzoek najagen’ zegt AWTI-raadslid Sjoukje Heimovaara. ‘Ze gaan daardoor steeds meer op elkaar lijken en daardoor verdwijnt hun eigen, onderscheidende karakter.’