Kort

Aflossingsbedrag neemt veelal met 45% toe door verhoogde rente

Het wettelijke jaarbedrag dat oud-studenten moeten terugbetalen door hun studieleningen, stijgt door de verhoogde rente in 2024 aanzienlijk, vermeldt de Volkskrant. Het aflossingsbedrag zal met 45 procent toenemen voor degenen die ervoor kiezen om in 35 jaar af te lossen. 

Het aantal studenten met studieschuld is het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Na een vijfjarige periode met vrijwel geen rente, is deze snel gestegen van 0,46 procent in 2023 naar 2,56 procent. Dit rentetarief voor een lening met een looptijd van 35 jaar, bereikt het hoogste niveau in veertien jaar. 

Volgens DUO hebben een op de vijf (oud-)studenten een hoge studieschuld van 30 duizend euro of meer. De Volkskrant berekent aan de hand van informatie van DUO, hoeveel de rente bedraagt voor een student met 30 duizend euro studieschuld. Met het nieuwe rentetarief in januari 2024, komt dat neer op 1.360 euro. De compensatie van 1.400 euro voor studenten zonder basisbeurs weegt zo nauwelijks op tegen de fors gestegen wettelijke aflossingsbedragen.