Nieuws

Allochtone hbo’ers komen moeilijk aan de bak

Allochtone afgestudeerden zijn twee tot drie keer zo vaak werkloos als hun jaargenoten van westerse afkomst. Vooral allochtone vrouwen vinden minder makkelijk een baan.

In tijden van crisis hebben afgestudeerden van niet-westerse afkomst het zwaarder dan andere afgestudeerden. Rond de eeuwwisseling scheelde het niet zoveel, maar sindsdien hebben allochtonen het tij tegen op de arbeidsmarkt.

Sinds de economische crisis in 2009 heeft ongeveer vijftien procent van de allochtone hbo-gediplomeerden zelfs na anderhalf jaar geen werk. De werkloosheid is twee tot drie keer zo hoog als onder autochtonen.

© HOP. Bron: ROA. Afgestudeerden van hbo-voltijdopleidingen, anderhalf jaar na dilpoma.

Voor afgestudeerde hbo’ers leek in april het ergste achter rug. Anderhalf jaar na afstuderen zat slechts zeven procent van hen werkloos thuis, aldus de Vereniging Hogescholen, die zich baseerde op cijfers van onderzoekscentrum ROA. De werkloosheid daalde dus een klein beetje.

Maar onder allochtonen nam de werkloosheid vorig jaar juist licht toe, blijkt nu uit het rapport van het ROA zelf. Die verslechtering volgde op een kleine opleving in 2013. Al enkele jaren steekt de werkloosheid van allochtonen boven de veertien procent uit.

© HOP. Bron: ROA. Afgestudeerden van hbo-voltijdopleidingen, anderhalf jaar na dilpoma.

Onder allochtone vrouwen is het nog erger. Dat is opvallend, want tot 2011 waren de rollen omgekeerd en konden juist allochtone mannen minder makkelijk een baan vinden. Tussen de zestien en twintig procent van de allochtone vrouwen met een hbo-diploma kan geen baan vinden, aldus het ROA. Onder allochtone mannen is dat dertien à vijftien procent.

Het verschil tussen mannen en vrouwen is door de jaren heen kleiner onder autochtone afgestudeerden. Soms is de ene groep iets vaker werkloos, soms de andere. In 2014 vonden de mannen iets vaker een baan dan vrouwen, maar de jaren ervoor niet.

Het ROA heeft voor het ‘schoolverlatersonderzoek’ meer dan zeventienduizend voormalige hbo’ers geënquêteerd over hun studie en werk. Daaruit bleek onder meer dat minder dan de helft van alle afgestudeerde hbo’ers zich goed voorbereid voelt op de arbeidsmarkt.