Kort

Alumna Renée Filius benoemd tot directeur van de dienst OO&S

Renée Filius is per 10 maart 2024 benoemd tot directeur van de dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (OO&S). Zij is sinds 2018 hoofd Onderwijs aan de Universiteit Utrecht en vervangt de huidige directeur Wichert Duyvendak.

Filius is alumna van de HU: zij studeerde in 1994 af bij de opleiding Human Resource Management (HRM). Daarna volgde ze een master Onderwijskunde aan de UU, een postgraduate opleiding HRM aan de Universiteit Leiden en promoveerde op het onderwerp ‘diepgaand leren met behulp van online (peer)feedback’ bij de faculteit Geneeskunde van de UU.

Sinds 2020 is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Koningin Wilhelmina College in Culemborg. Eerder werkte ze onder meer als trainer/consulent bij NS Opleidingen en educatieconsulent bij Fokker en Philips.