Nieuws

Amsterdam mag extra verpleegkundestudenten toelaten

Nood breekt wet: gezien de grote personeelstekorten in de zorg krijgt de opleiding verpleegkunde van de Hogeschool van Amsterdam toestemming om 589 eerstejaars toe te laten in plaats van de eerder afgesproken 425. Maar of die gaan komen, is de vraag.

Gebrek aan stageplaatsen is de belangrijkste reden waarom twaalf hbo-opleidingen verpleegkunde voor collegejaar 2018/19 een numerus fixus hebben ingesteld. De studenten moeten namelijk wel op stage kunnen. De fixus bij de HU voor komend studiejaar is vastgesteld op 400 studenten Verpleegkunde.

Het ministerie van Volksgezondheid is niet blij met de rem op het aantal studenten en heeft de zorginstellingen en de opleidingen opgeroepen alles op alles te zetten om meer stageplaatsen te creëren. Nu dat de HvA en de zorginstellingen in de regio Amsterdam is gelukt, wil minister Van Engelshoven geen spelbreker zijn.

Onwenselijk
Officieel moeten opleidingen met een studentenstop vóór 1 december laten weten hoeveel eerstejaars ze maximaal willen toelaten. De minister heeft nu een uitzondering op de wet gemaakt. De numerus fixus mag alsnog met ruim 160 studieplaatsen omhoog. 

‘Een tekort aan stageplaatsen is, zeker wanneer er een grote maatschappelijke behoefte is, natuurlijk zeer onwenselijk’, motiveert ze haar beslissing in een persbericht. ‘Laat het resultaat dat in Amsterdam is geboekt, als voorbeeld gelden voor andere regio’s en andere sectoren.’

Regio Utrecht
Ook in de regio Utrecht bestaat een dergelijke initiatief. Tientallen onderwijs- en zorginstellingen, waaronder de HU, spraken in een convenant af om op dit gebied samen te werken. De opleiding Verpleegkunde schrapte dit studiejaar de numerus fixus, maar vanwege de enorme toeloop is die weer ingesteld.

Of er ook werkelijk meer eerstejaars naar de HvA zullen komen nu de capaciteit is uitgebreid, staat te bezien. Drie andere verpleegkundeopleidingen hebben hun aanmeldtermijn inmiddels verlengd omdat zich minder studenten hebben aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen. Dat geldt voor de Haagse Hogeschool en voor Inholland (Amsterdam en Alkmaar).

Overigens verschenen er dit studiejaar veel studenten aan de start van de opleidingen verpleegkunde: 6.935. In 2008 was dat bijna de helft minder. Ten opzichte van vorig jaar was de groei gemiddeld dertien procent.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de fixus bij Verpleegkunde van de HU voor komend studiejaar is vastgesteld op 349 studenten: dat moet zijn 400 studenten en is aangepast.