Nieuws

André Henken stopt als directeur Natuur en Techniek

André Henken stopt met onmiddellijke ingang als directeur van de Faculteit Natuur en Techniek (FNT). Hij is de derde faculteitsdirecteur die terugtreedt na de aankondiging van het college van bestuur om de faculteiten op te heffen.   

Henken blijft werkzaam aan de HU. Hij gaat zich op verzoek van het college bezighouden met het nieuwe profileringsthema ‘kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving’. Henken gaat het college hierover adviseren en zal ook behulpzaam zijn bij het opzetten van samenwerkingsverbanden met regionale partners.

André Henken trad op 1 december 2009 aan als directeur van de FNT. Het college gaat met de faculteitsdirectie en de faculteitsraad in gesprek over hoe het vertrek van Henken zal worden opgevangen. In april van dit jaar stopten ook de directeuren van de Faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ) en de Faculteit Maatschappij en Recht. Harm Drost, directeur van de Faculteit Gezondheidszorg, is waarnemend directeur bij Economie en Management en FCJ.

Het college kondigde in oktober vorig jaar om de bestaande facultaire structuur op te heffen. Dit gaat in per 1 januari 2017 of een jaar later. De instituten zijn dan de leidende organisatieonderdelen en worden direct aangestuurd door het college. Hierdoor moet er meer samenwerking ontstaan tussen de verschillende vakgebieden.