Achtergrond

Associate degree-studenten bouwen met scrum aan projecten: ‘Het is een religie voor ons’

Foto: Kees Rutten

De Associate degree Software Development (AdSD) werkt al een aantal semesters samen met Dharma, een Amersfoorts softwarebedrijf. Binnen dit project staat de scrum-methode centraal, waarmee studenten inzicht krijgen in het verloop van hun project.

Een van de studenten die vorig studiejaar deelnam aan het project tussen de AdSD en Dharma, is de 24-jarige Jan-Willem van Lunteren. Hij volgde eerst een hbo-opleiding Informatica, maar vond dat te theoretisch. ‘Het leren uit boeken beviel me niet.’ Het praktijkgerichte en het samenwerken aan een project van de AdSD gaf hem meer motivatie.

‘Waarde’ opleveren

Tijdens het project werkte Jan-Willem samen met zijn groepje van vijf studenten in zogenoemde sprints aan de ontwikkeling van een scrum-dashboard: ‘een framework om op een flexibele manier producten te maken, waarmee je inzicht krijgt in hoe een project verloopt.’

Foto: Screenshot Instagram-post Dharma

Elke vrijdag had zijn groepje een tussenoplevering met de product owner. ‘Bij scrum lever je ‘waarde’ op, dus we moesten iets tonen dat waarde heeft voor Dharma,’ legt Jan-Willem uit. ‘Verder was het prettig dat we konden zien wat de andere drie groepjes hadden gemaakt, zodat we ons proces hierop konden aanpassen. We leerden van elkaars aanpak.’

‘Het gaat niet om het eindproduct, maar om de weg ernaartoe’

Bas Blokhuis, product owner van Jan-Willems groepje en eigenaar van Dharma, ziet de scrum-methode als een voordeel voor deze Associate degree. ‘Software development gaat heel snel, want het is constant in ontwikkeling. Daardoor moet je open staan voor andere technieken en gedachtegoed, omdat nieuwe ontwikkelingen jouw kennis teniet kan doen. Met scrum ben je hier telkens met elkaar over in gesprek, om het proces te verbeteren.’

Het scrum-proces geeft volgens Blokhuis structuur in de organisatie van je werk. De studenten bespraken elke week in hun team wat er goed ging, of waar ze tegenaan liepen. Jan-Willems groepje liep vooral tegen de kennisverdeling aan, vertelt de student. ‘Het was voor de meer ervaren programmeurs een uitdaging om het coderen uit te leggen en het niveauverschil gelijk te trekken.’ Blokhuis merkte verder dat er in sommige scrum-teams nog onduidelijkheid was over wie welke verantwoordelijkheid op zich nam. ‘Daardoor kan je niet alles uit je framework halen, ontstaan er mismatches in verwachtingen en lever je uiteindelijk een minder mooi product op.’

Foto: Kees Rutten

Toch vindt de Dharma-baas het mooi dat de studenten de scrum-methodiek, waar hij stiekem verliefd op is, gaandeweg onder de knie hebben gekregen. Het gaat volgens hem dan ook niet zozeer om het eindproduct, maar om de weg ernaartoe en de waarde die het dashboard de studenten zélf heeft gegeven. ‘Scrum bestaat uit veel rituelen, die ervoor zorgen dat je transparant kunt zijn over je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is een religie voor ons, die helpt om waarde te blijven toevoegen aan je producten en meer uit je framework te halen.’

Real life opdracht

Tijdens de eindoplevering presenteerde Jan-Willems groepje hun product: een dashboard dat data haalt uit softwareontwikkelings- en samenwerkingstools als Trello en Jira, en perspectief geeft over de vordering van projecten. ‘Ik vond het heel tof dat we met een praktische opdracht waarde konden geven aan Dharma.’

Volgens Linda van den Broek, opleidingsmanager aan het instituut voor Associate degrees, is het voor studenten enorm waardevol om al vroeg in de opleiding aan real life opdrachten vanuit echte opdrachtgevers te werken. ‘Binnen de Associate degree gaan we uit van whole task leren, waarbij integratie van kennis en vaardigheden in een realistische context centraal staat’, legt ze uit. Studenten werken in drie stappen naar een co-makership stage toe. ‘Na een aantal gesimuleerde projecten met begeleiding vanuit de opleiding, werk je aan real life projecten met buitenschoolse opdrachtgevers en begeleiding vanuit de opleiding. In je laatste jaar voer je ook buitenschoolse projecten en opdrachten uit, op een stageadres.’

Jan-Willem heeft uiteindelijk ook een stage aangeboden gekregen bij Dharma. Daar draait hij nu al zes sprints mee als developer binnen een scrum-team. Met nog vier sprints te gaan, komt het einde van zijn stage langzaam in zicht. Uiteindelijk moet hij een product opleveren aan een bedrijf dat met behulp van software tv- en internetsignalen versterkt.

Ook interessant: Kleine daling van het aantal eerstejaars aan de HU verwacht