Nieuws

‘Autonomie niet aangetast door migratiewet’

Universiteiten en hogescholen moeten straks aan de IND doorgeven of hun niet-Europese studenten genoeg studiepunten halen. Daarmee wordt de autonomie van instellingen niet onaanvaardbaar beperkt, volgens hoogleraar Paul Zoontjens.

Een aantal hoger onderwijsinstellingen is bezorgd dat zij door de Wet modern migratiebeleid een ‘verlengstuk’ van justitie worden. De Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) gaat namelijk vanaf volgend jaar de verblijfsvergunning intrekken van studenten die zonder goede redenen minder dan de helft van hun studiepunten halen.

Maar volgens Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijs- en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Tilburg, is de beperking van de autonomie van hoger onderwijsinstellingen niet nieuw. Hij vindt de bezorgdheid dan ook overdreven. ‘Universiteiten en hogescholen zijn allang aan de minister of de korpschef verplicht alle gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de vreemdelingenwet.’ Studenten zonder geldige verblijfsvergunning moeten bijvoorbeeld al bij de IND worden aangemeld. In de wet modern migratiebeleid – een wijziging van de vreemdelingenwet 2000 – komt er ‘een nieuwe categorie van gegevensverschaffing bij’, aldus de hoogleraar.

Voor het basisonderwijs gelden andere regels, vertelt Zoontjens. Daar krijgen leerlingen die geen verblijfsvergunning hebben – en dus geen burgerservicenummer (BSN) – een zogeheten ‘onderwijsnummer’, dat op het oog niet is te onderscheiden van een BSN. Als een basisschool weet dat een kind illegaal is, houden het ouders het uit angst misschien thuis, redeneert men, en dat moet voorkomen worden.

De vreemdelingenwet wordt aangescherpt omdat de overheid wil dat studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) naar Nederland komen voor studie en niet om geld te verdienen. Dat lijkt Zoontjens legitiem. ‘Het moet niet zo zijn dat onze ‘autonome’ instellingen een eigen vorm van vreemdelingenbeleid kunnen voeren, buiten de nationale kaders om.’

Foto: Gokhan Okur