Nieuws

Avans-docenten geven liever les

Docenten van Avans Hogeschool zijn bijna de helft van hun werktijd kwijt aan taken die weinig met lesgeven te maken hebben. Dat levert meer stress op dan de overuren die ze draaien. 

Gemiddeld werken de docenten acht procent over. Dat blijft binnen acceptabele grenzen, stellen onderzoekers van Research voor Beleid in een rapport dat ze in opdracht van het Avans-bestuur schreven. Hun ergernis over het feit dat ze maar 55 procent van hun tijd besteden aan lesgeven, voorbereiden en nakijkwerk heeft grotere gevolgen voor de ervaren werkdruk. 

De onderzoekers adviseren het Avans-bestuur om het aandeel onderwijsgerelateerde en administratieve taken van docenten terug te brengen. Ze moeten efficiënter vergaderen, en ook een betere organisatie rond roosters en cijferregistratie zou veel irritatie wegnemen. 

Verder moet het intensieve mailverkeer dringend worden gereguleerd. Veel mails worden aan meerdere adressen gestuurd, zodat docenten daar nu erg veel tijd aan kwijt zijn. Goede spelregels op dit terrein kunnen uitkomst bieden.

Evenmin kan het kwaad om docenten bij te scholen in de omgang met de versnippering en onvoorspelbaarheid van hun taken. Trainingen in persoonlijke effectiviteit en time management zijn geen overbodige luxe.

Het laatste grote landelijke onderzoek naar de werkdruk van hbo-docenten werd in 2005 gedaan.