Nieuws

Bestaande instituten blijven voorlopig behouden

Medewerkers en studenten in de instituten van het economisch domein kunnen gerust zijn: de bestaande instituten blijven voorlopig gehandhaafd. Dat zei collegevoorzitter Jan Bogerd woensdag 9 maart tijdens een bijeenkomst over de organisatieontwikkeling van de HU.

De vraag of de huidige instituten allemaal blijven bestaan werd actueel na de aankondiging van het college van bestuur om de faculteiten in de huidige vorm op te gaan heffen. De instituten worden dan de leidende eenheden en vallen rechtstreeks onder het college. Deze wijziging moet de organisatie van de hogeschool meer flexibel maken en onderlinge samenwerking tussen de vakgebieden bevorderen.

Het gros van de bestaande instituten zou in de nieuwe situatie blijven bestaan, maar over die van het economische domein was nog geen zekerheid. Het gaat over de opleidingen van de Faculteit Economie en Management, de Faculteit Communicatie en Journalistiek en een deel van de Faculteit Maatschappij en Recht. Landelijk is er discussie over het aantal en de opzet van opleidingen. De uitkomst kan ook gevolgen hebben voor de inbedding van opleidingen bij de HU. ‘Het zullen uiteindelijk meerdere instituten worden maar welke opleidingen bij elkaar komen, weten we nog niet’, zei Bogerd in december vorig jaar in een interview met Trajectum.

Brede bachelors
De landelijke hervormingen bij het economisch domein laat een beweging zien in de richting van brede bachelors. Het aantal opleidingen is gereduceerd van ruim vijftig naar 26, vertelde Bogerd. En dat kunnen er nog minder worden. Maar die discussie loopt nog zeker tot in 2018. Inmiddels zijn er door het college knopen doorgehakt en blijven ook deze instituten voorlopig behouden. ‘Dat is niet in beton gegoten dus over een paar jaar kan dat veranderen’, zei Bogerd. Overigens wordt er los van deze discussie bij de Faculteit Educatie gesproken over een andere opzet van de instituten. Dit heeft te maken met de samenwerking met de Hogeschool Windesheim.

Het opheffen van de faculteiten staat gepland per 1 januari 2017 maar mocht dit niet haalbaar zijn dan gebeurt het een jaar later, meldde de collegevoorzitter. Het is nog niet duidelijk welke plek de lectoraten gaan krijgen in de nieuwe organisatie en ook is niet bekend hoe de medezeggenschap op de instituten geregeld wordt. Dit wordt besproken in werkgroepen met medewerkers en studenten. Het college wil niet alles van te voren invullen. ‘De mensen in de organisatie moeten daar zelf over nadenken en keuzes maken’, zei hij.

Het college organiseert in maart, april en mei nog diverse bijeenkomsten met het personeel. Meer informatie is te vinden op de blogs van de leden van het college van bestuur en HUontwikkelt.

Lees ook het verslag van een eerdere bijeenkomst over organisatieontwikkeling: College van bestuur bepleit cultuuromslag