Kort

Bestuursbeurzen Amsterdamsch Studentencorps ingetrokken vanwege geweld tijdens ontgroening

De incidenten tijdens de ontgroeningen binnen het Amsterdamsch Studentencorps blijven niet zonder gevolgen. De bestuursbeurzen die het ASC dit jaar heeft gekregen trekken de universiteit en hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit in. Dat schrijft hogeschoolwebsite HvanA.

Een bestuursbeurs is een financiële tegemoetkoming aan bestuurders van studentenverenigingen ter compensatie van eventuele studievertraging. Naast het intrekken van de bestuursbeurs mag het studentencorps geen promotie maken en leden werven binnen de Amsterdamse hogeschool en universiteiten.

De instellingen spreken in een gezamenlijke brief hun afschuw uit. Tijdens de recente introductie was er bij meerdere disputen sprake van fysieke mishandeling van eerstejaars zoals stompen, trappen en slaan in het gezicht. Niemand hoefde naar het ziekenhuis maar sommige studenten liepen wel lichamelijk letsel op.