Nieuws

Bezwaren tegen Expertisecentrum docent HBO

De Hogeschoolraad (HSR) heeft zich uitgesproken tegen het Expertisecentrum docent HBO, dat in september van start is gegaan. De raad is weliswaar voorstander van een dergelijk centrum maar heeft bezwaren tegen de manier waarop dat wordt ingevuld.

Dat schrijft de HSR in een brief aan het college van bestuur die vorige week is verstuurd. Het besluit is genomen in de vergadering vlak voor de kerstvakantie. De inrichting van een expertisecentrum is één van de aanbevelingen van de commissie-Gispen uit 2011. De commissie lichtte de hogeschool door en stelde voor een expertisecentrum te starten waar docenten bijscholing kunnen krijgen. Sinds september kunnen nieuwe en zittende docenten bij het centrum terecht voor tal van cursussen en individuele begeleiding.

Maar de manier waarop het Expertisecentrum docent HBO is ingericht vindt de Hogeschoolraad niet goed. Er wordt vooral werk gemaakt om docenten te certificeren, stelt de raad. Nieuwe en zittende docenten kunnen een certificaat Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden halen. Dat is volgens de raad een ‘te enge benadering’ van de taak van het centrum. Er zou een ‘meer vraaggestuurde benadering’ moeten komen waarbij wordt uitgegaan van de ‘behoeften van docenten en wat docenten nodig hebben om goed onderwijs te kunnen verzorgen’.

Faculteit Educatie
Ook is er kritiek op de inbedding van het centrum bij de faculteit Educatie. Daar is de manier van leren ‘zeer reflectief’ en de vraag is of dit aansluit bij de wensen en verwachtingen van docenten die zich bij het centrum melden. Tevens bestaat het gevaar dat het centrum een te grote stempel drukt op de bijscholing van docenten. ‘Dit staat haakt op de professionele autonomie van de docent en het werken in teams.’

Het college van bestuur en de HSR zullen opnieuw met elkaar overleggen over de positionering en invulling van het Expertisecentrum docent HBO.

In Trajectum nummer 5, die dinsdag uitkomt, staat een artikel over de didactische scholing bij het Expertisecentrum docent HBO