Kort

Bij de HU kun je al flexstuderen, Tweede Kamer wil het nu voor iedereen

Als het aan het Tweede Kamer ligt, kunnen studenten vanaf september 2023 ‘flexstuderen’ door per studiepunt hun collegegeld te betalen. Voordeel hiervan is dat studenten dan naast hun studie makkelijker een (bestuurs-)baan kunnen nemen, mantelzorg bieden of een onderneming starten.

Een experiment voor flexstuderen loopt al sinds 2017 aan onder meer de HU, maar ook in Amsterdam en Tilburg. Studenten bepalen welke vakken ze willen volgen en betalen daar zo’n 40 euro per studiepunt voor. Bij elkaar opgeteld zouden de flexstudenten aan het einde van het schooljaar 2400 euro kwijt zijn in plaats van de gebruikelijke 2143 euro aan collegegeld. De regeling blijft financieel gunstig voor studenten als ze weten dat ze voor maximaal 52 studiepunten gaan.

Hoewel de proef nog loopt tot 2023, vraagt een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet om deze vorm van flexstuderen vanaf 2023 voor iedereen mogelijk te maken. In één keer je collegegeld betalen mag ook nog steeds.

Ook studenten van de HU deden mee aan de proef. Dat begon met 38 studenten. Momenteel telt de organisatie 441 flexstudenten en is er ruimte voor 500.