Nieuws

Bijscholingscursussen overgeheveld naar instituten

De dertig post-initiële opleidingen van het Centrum voor Communicatie en Journalistiek (CCJ) zijn ondergebracht bij twee instituten van de faculteit Communicatie en Journalistiek. Het CCJ zal op termijn ophouden te bestaan.

Het gaat om bijscholingscursussen zoals Omgaan met de Media, Interne Communicatie, Eindredactie van Teksten en Onderzoeksjournalistiek. Ze zijn bedoeld voor professionals die op hbo-niveau werken, beslaan rond de tien avonden en kosten zo’n duizend tot 1500 euro.
Bacheloropleidingen
De cursussen zijn sinds 1 februari overgeheveld naar het Instituut voor Media en het Instituut voor Communicatie van de FCJ. Deze instituten herbergen tevens de bacheloropleidingen zoals journalistiek en communicatiemanagement. De instituutsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dit contractonderwijs. Twee bestaande opleidingsmanagers zijn belast met de dagelijkse gang van zaken.
 
Zes medewerkers van het CCJ gaan over naar de twee instituten. ‘Dus de know how op het gebied van bijvoorbeeld marketing, uitvoering en financiën verhuist mee naar het instituut’, zegt Carola Hageman, directeur van het Instituut voor Communicatie. Voor enkele medewerkers van het CCJ worden nieuwe functies binnen of buiten de hogeschool gezocht.
Meer samenhang
Het college van bestuur heeft eerder besloten dat dergelijke cursussen niet meer in aparte organisatieonderdelen thuis horen, maar binnen de instituten. 'Het college wil hiermee een betere verbinding realiseren tussen onderwijs en beroepspraktijk en meer samenhang bewerkstelligen tussen het onderwijs voor aankomende en werkende professionals', zegt Pieter Cornelissen, directeur van de Programmagroep Leven Lang Leren. 'Op deze wijze kan het concept van Leven Lang Leren binnen de HU beter vorm krijgen.'
 
Bij een aantal faculteiten vindt het bachelor-, master- en contractonderwijs al binnen instituten plaats. Daar waar dit niet het geval is, zijn er concrete plannen dit te realiseren.