Columns

Absenteïsme

Een leerplichtambtenaar geeft waarschuwingen, deelt taakstraffen uit en geeft soms boetes (maximaal € 3350). Dat een leerling niet naar school gaat, komt vaker door de thuissituatie dan dat het aan de school ligt.
Het schoolabsenteïsme is in Amerika vele malen groter dan in ons land. En dat terwijl we veel van het Amerikaanse schoolsysteem hebben overgenomen, zelfs de namen van onze diploma’s. Maar het gaat economisch velen in Amerika niet voor de wind. Het aantal kinderen dat onder de armoedegrens leeft, is bijna net zo groot als de hele Nederlandse bevolking.

Een studie van de John Hopkins University (http://bit.ly/1pzeFzw) onderzocht het schoolabsenteïsme in zes Amerikaanse staten. De onderzochte scholen bleken tien tot vijftien procent chronische absenten te hebben. In Maryland spijbelt bijna een derde van de middelbareschoolleerlingen, die in aanmerking komen voor gratis lunches, die door de staat beschikbaar worden gesteld. Van de leerlingen die boven die armoedegrens leven spijbelt twaalf procent.

Het absenteïsme neemt echter niet af met strafmaatregelen, maar met de inzet van ‘social workers’ schrijft Daniel Cardinali in The New York Times (http://nyti.ms/1uE8I4N). Erbarmelijke huiselijke omstandigheden die in het artikel beschreven worden, hebben we gelukkig niet in ons land. Wel ligt ook hier de oorzaak eerder thuis dan op school, maar de leerkracht moet dit wel als eerste signaleren.