Columns

Engels als studietaal

In zijn column Welcome to our campus in Trouw van gisteren heeft Ger Groot het over Britse studenten in Nederland en Engels als voertaal op universiteiten. Anderhalf jaar geleden kondigde zijn universiteit aan tweetalig te worden. Hij zegt alleen niet welke universiteit dat is. Op internet zie ik dat dr. G.A.M. Groot bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur is aan de Faculteit der Filosofie van de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair docent voor cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Groot haalt een stuk aan uit The Guardian, waarin staat dat veel Engelse studenten naar het vasteland van Europa uitwijken, omdat het collegeld in Engeland zoveel duurder is geworden. En ons land is tolerant, want je kan als buitenlander zelfs in de faculteitsraad worden gekozen. Dat de vergaderingen sindsdien in het Engels plaatsvinden is vanzelfsprekend. Al vanaf het eerste studiejaar worden colleges aan de Groots faculteit (?) in het Nederlands steeds schaarser.

In Finland, Denemarken en Duitsland is universitair onderwijs gratis. Nederlandse studenten die in Engeland willen studeren haken af als ze de hoge collegegeldbedragen zien. Terecht eindigt Groo zijn column als hij stelt dat alle Europese studenten gelijke rechten en uitwisselingskansen moeten hebben. En dus moet de universitaire financiering onderling afgestemd worden.