Diversiteit & Inclusie

Diversiteit (aan de HU) in 7 beelden

Illustratie: Eveline Schram

Hoe laat je zien dat je diverser en inclusiever wil zijn? En wat zien studenten terug van alle voornemens en nota’s hierover? Het onderzoek naar diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs, in 7 infographics, gemaakt door Eveline Schram.

Diversiteitsmedewerkers maken vaak deel uit van een afdeling hr of studentenzaken. Maar 7 van de 20 instellingen hebben een apart, herkenbaar diversity office.

De HU heeft wel een aparte diversity officer maar geen office.

Alle 20 instellingen organiseren weleens een evenement over diversiteit en inclusie. Dat kan een lezing zijn, een debat, een netwerkborrel, you name it.

Ook de HU heeft een uitgebreide agenda (onlangs kwam Sinan Can).

Alle instellingen hebben minimaal één genderneutraal, of all-gender, toilet. Soms is het even zoeken waar ze zijn.

Aan de HU staan all-gender toiletten op de begane grond of eerste verdieping. In januari worden locatie en bewegwijzering geëvalueerd.

Alle instellingen doen iets aan het inclusiever maken van het personeel. Door bijvoorbeeld in vacatures te schrijven dat ze open staan voor iedereen.

Aan de HU leidt dat tot de volgende vacatureteks:

Vanuit de overtuiging dat diversiteit bijdraagt aan ons onderwijs en onderzoek, worden kandidaten met verschillende achtergronden, ervaringen en beperkingen met nadruk uitgenodigd om te solliciteren.

13 van de 20 instellingen onderzoeken hun onderwijsmateriaal om het inclusiever te maken. Bij HR en Social Work aan de HU beschouwen ze het zelfs als speerpunt. De term ‘dekolonisatie’ wordt nauwelijks gebruikt aan de HU.

Elke instelling heeft een vorm van unconscious bias training. Daarin leer je je blinde vlekken en onbewuste vooroordelen te zien. Ook de HU biedt elk kwartaal zo’n training aan voor medewerkers.

Bij 9 van de 20 instellingen troffen we een LHBTI-symbool op het terrein aan. Denk aan: regenboogzebrapaden, trappen of een vlag.

Utrecht Science Park heeft een 570 meter lang regenboogpad, het langste ter wereld.

  • Dit verhaal maakt deel uit van een journalistiek onderzoek naar diversiteit en incusie bij Nederlandse universiteiten en hogescholen. Zie ook de andere artikelen.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.