Columns

Fantastische motie haalt het niet

Alwin van der Blom is student aan de HU en lid van de CMR. Voor Trajectum blogt hij op persoonlijke titel. 

Dinsdag 5 november twitterde Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, dat er ‘helaas’ geen steun in de coalitie was voor zijn motie omtrent mogelijk instemmingsrecht op de begroting voor medezeggenschap. Drie woorden waren in staat om mijn interesse te wekken: instemmingsrecht, begroting en medezeggenschap. Hoe steekt de vork in de steel?

Op 14 oktober 2013 kopt het NRC: ‘Kabinet zoekt nog 650 miljoen voor begrotingsakkoord’. In het herfstakkoord wist D66 namelijk 650 miljoen euro voor het onderwijs te bedingen. Dan de vraag: hoe gaat dat gigantische bedrag geïnvesteerd worden? Daar had Jasper een mooi antwoord op, middels een motie met het nummer 33750-VIII-18. Hierin constateert Jasper dat ‘het onderwijs op korte termijn een bedrag van 650 miljoen euro ontvangt dat vrij besteedbaar is’ en ‘dat dit geld ten goede moet komen aan het primair onderwijsproces in plaats van aan bijzaken zoals prestigeprojecten’. Tevens is hij van mening ‘dat het van belang is dat de medezeggenschapsraad een volwaardige stem krijgt over de besteding van dit geld’ en hij daarom de regering verzoekt om ‘op korte termijn te realiseren dat medezeggenschapsraden instemmingsrecht krijgen op de begroting’. Als fervent medezeggenschapper vind ik dit een fantastische tekst die wat meer publiciteit mag ontvangen, vandaar dit bericht.

‘Helaas’ steunden alleen het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en de SP de motie. Dat komt neer op 48 stemmen, terwijl er 76 stemmen voor een meerderheid nodig zijn. Motie 33750-VIII-18 werd verworpen en zal waarschijnlijk snel worden vergeten. Voor de studenten en medezeggenschappers die het primair onderwijsproces, medezeggenschap en het instemmingsrecht belangrijk vinden: denk terug aan dit bericht als je op 19 maart 2014, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, voor de stembus staat en een keuze moet maken…