Columns

Gedrukt of digitaal

Vanmiddag was ik bij het Cross Media Café op het Mediapark in Hilversum waar iMMovator een seminar hield over 'Nieuwe uitgeefconcepten'. De eerste spreker was Peter Neijens van HOI over oplagedalingen van gedrukte media. Toch gaan de meeste reclamegelden, 32% van 4.8 miljard in totaal, nog steeds naar print, 23% naar audio/visuele media, 20% naar internet en 25% naar overige, waaronder brievenbus- en buitenreclame.

In ruim tien jaar tijd zijn de dagbladen 24% in oplage gezakt, de vakbladen 28% en de special interest bladen 17%. Dalingen in advertentie inkomsten zijn nog groter dan de oplagen. Digitale replica's van dagbladen vormen 6,5% van de totale oplage. 

Later sprak Jan Jaap Heij van De Pers erover. "Nog vier dagen ben ik hoofdredacteur van deze gedrukte gratis krant." Dat De Pers zou stoppen had hij al lang aan zien komen, maar vroeg zich alleen af wanneer de geldschieters de stekker eruit zouden trekken.

De redactie onderzocht dan ook al een tijd de haalbaarheid van een digitale versie. Eind april zal bekend zijn wanneer in het najaar De Pers digitaal start en wat de lezer moet gaan betalen. Gedacht wordt aan een abonnement van tussen de 2 en 4 euro per maand. En binnen vijf jaar hoopt Heij break-even te draaien.