Columns

Help alumni help

Er is een uitgebreid onderzoek gedaan onder 800 HU-alumni, waar de hogeschool niet zo goed van afkomt. Hopelijk geen voorbode van mooie plannen op papier. Elk jaar weer schrijven steeds andere personen hoe het alumnibeleid zou moeten. Nu blijkt dat minder dan de helft van de studenten na het verlaten van de HU ooit nog iets gehoord heeft van de hogeschool.

Gevraagd is hoe de alumnus na twee jaar de band met de hogeschool, faculteit, instituut en opleiding had ervaren.  Met de eerste drie genoemde zei 40% geen band te hebben, behalve bij de opleiding zei 35% dat.  In alle gevallen zei 26% zelfs een slechte tot zeer slechte band te hebben. Geen geweldig resultaat, terwijl de alumni wel graag een band met de HU willen.

Want bij de vraag of ze misschien een stageplaats hebben, reageerde 35% positief. 45% van de ondervraagden wilde wel een gastcollege verzorgen, 30% wilde de student helpen om zich op een beroep te oriënteren en 35% wilde wel als mentor optreden.

Een enkele actieve docent houdt zelf de contacten met alumni warm. Maar een ondersteunende rol van de HU in geld en tijd is tot nu toe achterwege gebleven, terwijl een verbeterde synergie tussen het bedrijfsleven en de hogeschool met hulp van alumni voor het oprapen ligt.