Columns

Hoeveel meisjes en jongens studeren op de HU?

Als je om je heen vraagt, weet lang niet iedereen hoeveel studenten er op zijn of haar instituut of faculteit studeren, laat staan de verdeling jongens en meisjes. Op de HU staan op dit moment 38.171 studenten ingeschreven en die zijn alsvolgt over de faculteiten verdeeld:
Naam faculteit       man : vrouw
Natuur & Techniek     84 : 16
Educatie                     31 : 69
Communicatie & Journalistiek 41 : 59
Maatschappij & Recht 30 : 70
Gezondheid                24 : 76
Economie & Management 68 : 32.

Bij de FCJ zie je een bijna gelijke verhouding, al wordt het aantal jongens positief beïnvloed door de opleiding Digitale Media & Communicatie, waarvoor 338 jongens en slechts 87 meisjes staan ingeschreven. Het omgekeerde zie je bij de FG, waar veel meer meisjes staan ingeschreven dan jongens. Maar het grootste instituut, dat van Fysiotherapie heeft een bijna gelijk aantal 547 jongens en 598 meisjes.

De Top 3 opleidingen, gemeten in kwantiteit en niet in kwaliteit zijn:
Naam opleiding                man : vrouw (totaal aantal studenten)
. Special Educational Needs (FE) 12 : 88 (1741)
. Verpleegkunde (FG)                 15 : 85 (1369)
. Journalistiek (FCJ)                    43 : 47 (1227).
Steeds meer vrouwen werken als communicatie-adviseur. Leuk voor een blog, dacht ik. Maar de data veranderden de inhoud.