Columns

Meer of minder laaggeletterd?

De meeste lezers van blogs op deze site doen iets in of met het onderwijs. Dat iedereen onderwijs heeft gehad en kan lezen en schrijven, vinden we belangrijk. Daarom is het jammer, spijtig, zielig, sneu, betreurenswaardig dat we gastarbeiders uit Marokko haalden die hier wel hun handen uit de mouwen staken, maar alleen Berbers spraken. Na verloop van tijd haalden zij hun vrouwen hier naar toe, die niet of nauwelijks hun huis uitkwamen, maar wel veel kinderen baarden, net zoals gelovige autochtone moeders ruim een halve eeuw geleden.

Recent onderzoek geeft aan dat we in ons land anderhalf miljoen laaggeletterden hebben, mensen die dus slecht kunnen lezen en schrijven. Het uitbannen van laaggeletterdheid levert jaarlijks een besparing op van 537 miljoen euro en een groei van het bruto binnenlands product van 10 tot 20 procent (Gooi & Eemlander, 27-03-14). Met goed onderwijs bespaar je kosten en het levert geld op.

De meeste kinderen uit Marokkaanse gezinnen hebben door goed onderwijs leren lezen en schrijven en hebben zich genesteld in onze samenleving. Voor een kleine groep volwassenen was de cultuuromslag te groot, waardoor hun kinderen afgleden in onze maatschappij.
Willen we meer of minder ‘afglijders’, meer of minder laaggeletterden? Minder. Goed onderwijs kan dat regelen.