Columns

Opkomst van de vrouw

De invloed van vrouwen is niet op elk continent hetzelfde, net zo min als wie zorgt voor het inkomen van een gezin. In Afrika zijn het al eeuwen de vrouwen. In Europa, in de van oudsher christelijke wereld zijn het de mannen die de scepter zwaaien. In ons land werd pas in 1917 het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd, terwijl de SGP daar nog steeds tegen is. Er is daarom geen sprake van algehele gelijkheid van mannen en vrouwen, ook niet als het om het belonen van werk gaat.

Toch zie je een geleidelijke ommekeer. Liza Mundy schrijft in haar boek 'The Richer Sex' dat in ons voorland Amerika al 40 procent van de vrouwen meer verdient dan hun man. Er zijn al meer meisjes die studeren dan jongens. Dit zou betekenen dat in 2019 (in Amerika) 59% van de hbo-studenten en 61% van de studenten op een universiteit vrouw is.

Op basis van religie zie je echter bij zowel de orthodoxe joden, islamieten als christenen dat vrouwen het onderspit delven. Voor hen is het niet alleen vechten voor hun recht, maar vechten tegen eeuwenoude regels, die mannen alleen maar mogen interpreteren. Binnen die religieuze groepen hebben vrouwen nog een heel lange weg te gaan.