Columns

Rendementsdenken

Elke zondag verstuurt de PvdA een zondagbrief, dit keer geschreven door minister van OC&W, Jet Bussemaker. Zij zegt ondermeer: "Allereerst ben ik echt bevestigd in het idee dat hoger onderwijs kleinschaliger georganiseerd moet worden. Er moet meer ruimte en tijd komen voor individuele begeleiding, voor kleinere groepen en voor meer persoonlijke feedback. Daarvoor komen er de komende jaren grote aantallen docenten bij."

In de Groene Amsterdammer (21-05-15) haalt Casper Thomas de Indiase onderwijshervormer Rabindranath Tagore aan, die in 1917 al schreef "de morele mens [maakt] steeds meer plaats voor de commerciële mens, de mens met beperkte doelen" en Thomas noemt hem de anti-rendementsdenker avant la lettre.
Natuurlijk moet onderwijs iets opleveren en is het nuttig onderwijs te volgen. Maar met het rendementsdenken is men doorgeslagen, waarvan het toetsenfetisjisme een uitingsvorm is.

We gingen ooit in het propedeusejaar hoorcolleges invoeren, want dat betekende een of twee docenten op 250 studenten. Er moest bezuinigd worden. In haar zondagbrief zegt Bussemaker: "Grootschalige colleges zijn soms misschien echt wel nuttig, maar de echte kennisoverdracht, echte academische vorming, vindt toch plaats in het directe contact tussen docent en student en tussen studenten onderling."
Het duurt altijd even voordat iets is ingeburgerd en weer is uitgeburgerd. Denk aan competenties en aan rendementsdenken.