Columns

Talent + geluk = succes

Maarten van Rossem besprak in zijn eigen magazine het boek Thinking fast and slow van Daniel Kahneman, waarin nog eens duidelijk gemaakt wordt dat statistiek een betere voorspeller is dan onze intuïtie. En er staat ook in dat succes gelijk is aan talent + geluk. Intuïtief ben ik het daarmee eens en gelukkig is mijn mening door Kahneman, Nobelprijswinnaar voor economie, onderbouwd met onderzoek.

Er zijn soms zeer talentvolle studenten, die na het behalen van hun diploma gewoon een aardige baan krijgen. En na een paar jaar weer. Een netzo getalenteerde student kan bij zijn eerste baan het geluk hebben een baas te krijgen die hem snel meer verantwoordelijkheid geeft en meer kansen biedt, waardoor z’n tweede baan alweer een stuk beter is. Dat is een opstapje waardoor hij altijd voor blijft lopen op zijn collega zonder geluk.

Er zijn maar weinigen die het alleen met talent redden. Een beetje geluk helpt en een heleboel geluk helemaal. Andersom geldt het ook, want met alleen geluk val je toch een keer door de mand, al kunnen sommigen de schijn lang ophouden. Het hebben van een goed netwerk is belangrijk, het helpt. Hoeveel docenten zijn zo binnengehaald, zelfs teamleiders en een enkele directeur? Die hadden dat beetje geluk.