Columns

Vragen die er echt toe doen voor de HU

Alwin van der Blom is student aan de HU, lid van de FMR bij de faculteit Educatie en lid van de CMR. Voor Trajectum blogt hij op persoonlijke titel. Ditmaal over de vragen die er echt toe doen op de HU.

Tijdens de jaaropening van vorige week werd kenbaar gemaakt dat Hogeschool Utrecht alle zeilen bij moet zetten. Gerard Rutten van Trajectum schrijft over een ronde speeches waarin men duidelijk maakt waar deze zeilen dan bij zullen komen. De besproken onderwerpen zouden interessant kunnen zijn, ware het niet dat de ‘waarom’ vraag vele malen boeiender is. Men weet namelijk al dat de hoge uitval onder eerstejaars een terugkerend fenomeen is, dat de medezeggenschap voor minimaal 80% bezet moet worden, dat het hebben van 12 contacturen per week het minimum is en dat men weinig kennis heeft over waar de lectoren zich mee bezig houden. Kortom: ‘waarom’ vertelt men wat men eigenlijk al weet, logischerwijs gezien? Goede onderwerpen hoor, daar niet van, maar is dat daadwerkelijk het echte verhaal?

Het allesomvattende antwoord op deze vraag moet ik jullie schuldig blijven, ik ben geen topbestuurder die diep in de materie zit. Toch vraag ik mij af of deze onderwerpen de werkelijke punten van dit studiejaar zullen worden. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Even een opsomming van vragen die er – naar mijn idee – echt toe zullen doen. (En die er eigenlijk altijd toe doen.)

Zal het allemaal goed lopen met de verhuizing van de FMR? Hebben de studenten zometeen nog de vertrouwde WiFi verbinding? Zullen de roosters goed geregeld zijn? Is er een goede catering en zijn er voldoende parkeerplekken voor fietsen en auto’s? Ongetwijfeld zullen er dit jaar ook weer nieuwe cursussen met een vernieuwende inhoud zijn. Zullen de gebruikte studiematerialen en literatuurlijsten zoals handboeken worden gewaardeerd en bruikbaar zijn? Zullen er weer nakijktermijnen overschreden worden met één of andere lulsmoes? Zal er getracht worden om de internationale connecties volledig te benutten? Is het excellentietraject op voldoende niveau? Zullen er (weer) SharePoint problemen komen? Zullen er weer docenten zijn die gebruik willen maken van ICT functies in de lokalen maar deze niet werkend kunnen krijgen?

Het zou vele studenten een worst zijn of zij 12 contacturen krijgen of net iets minder. Een fijne en goed georganiseerde studie is belangrijker. Een studie waar docenten begaan zijn met de studenten, die luisteren naar eventuele studiegerelateerde problemen en deze serieus proberen op te lossen, die goede contacten onderhouden met het bedrijfsleven, die interessante cursussen met enthousiasme en passie over willen en kunnen brengen, die leuk en uitdagend studiewerk meegeven, die geen saaie maar juist leuke tentamens kunnen schrijven, die collega’s willen helpen met het opzetten van vernieuwende onderdelen, die elkaar ondersteunen als er hulp nodig is en die borrels organiseren om informeel met collega’s en studenten te kunnen praten. Want juist die belangrijke informele sfeer kan een goede boost geven aan het zelfvertrouwen van studenten.

Volgens mij zouden juist hier de zeilen bij moeten komen. Naar mijn idee zullen expliciet deze vragen het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht naar een hoger niveau tillen. In ieder geval is het een kwestie van alle hens aan dek en zullen wij zien waar het schip uiteindelijk strand. Of niet.