Columns

Weg met die leerstijlen

Nog even over het jaarcongres van afgelopen donderdag, waar Geri Bonhof officieel het nieuwe collegejaar opende in het bijzijn van weinig studenten en docenten, maar veel medewerkers van ondersteunende diensten en gasten. Onder hen Yvonne van Rooy die afscheid neemt als voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Geri Bonhof roemde de samenwerking tussen de UU en de HU en noemde vier aandachtspunten: zorg, duurzaamheid, creatieve industrie en werk in de regio.

Eerder op de dag kon je naar een van vijf colleges en een van zestien workshops, waarvan de presentaties op Sharepoint komen. Behalve dat je tijdens die sessies eens met collega’s praat van andere faculteiten, krijg je die kans ook tijdens de lunch en in de wandelgangen. Eigenlijk moet je minimaal vier van dit soort congressen per jaar hebben. Dat stimuleert.

Echt stimulerend en motiverend was een presentatie ’s morgens van Jelmer Evers (docent UniC), die zijn visie gaf op het huidige docentschap. Iedereen vond hem geweldig. Flitsend, duidelijk, aansluitend bij hoe studenten graag les willen hebben. Veel van onze docenten zijn echter de techniek niet machtig die hij gebruikt om studenten te boeien. Op een vraag uit de zaal gaf hij als antwoord: “Ik ben niet van de leerstijlen.”