Nieuws

Bouw HU Amersfoort duurder

De kosten van de nieuwbouw van HU Amersfoort vallen ruim vijf miljoen euro hoger uit dan begroot. Het budget was berekend op 47,5 miljoen maar inmiddels is duidelijk dat er 52,7 miljoen nodig is: een overschrijding van 5,2 miljoen. Dat blijkt uit de voortgangsnotitie over de nieuwbouw HU Amersfoort, die het college van bestuur naar de centrale medezeggenschapsraad (CMR) heeft gestuurd.

De benodigde extra vijf miljoen kan voor de helft komen uit het budget ‘meerjaren huisvestingsbegroting’. Een half miljoen wordt gedekt door de schadevergoeding die aannemer Burgfonds heeft betaald vanwege een vertraging van de bouw. Voor twee miljoen moet nog dekking worden gevonden.

De oorzaken van overschrijding zijn onvoorziene hogere rente voor de grond, onverwachte inflatiekosten van de aannemer, een duurder inbouwpakket (installaties, tussenwanden) en hogere uitgaven voor projectmanagement (architecten en advocaten). De ingebruikname stond aanvankelijk gepland op september 2009 maar is uitgesteld tot medio 2010.