Nieuws

Bouwplannen HU in De Uithof

De HU wil op één of twee locaties in De Uithof nieuwe gebouwen neerzetten.

Tevens bestaan er plannen om de faculteit Gezondheidszorg aan de Bolognalaan grondig te renoveren of af te stoten. Ook zullen andere faculteiten worden verbouwd. Volgens planning moeten de nieuwbouw en renovatie medio 2015 klaar zijn. 

De nieuwbouw is nodig om huisvesting te bieden aan de faculteit Natuur & Techniek en de centrale diensten. Die vinden nu onderdak in diverse panden in de stad.

In het rapport Businesscase Campus Uithof staan zes varianten uitgewerkt. De voorkeur van het college van bestuur gaat uit naar de verkoop van de Bolognalaan en de realisatie van twee nieuwe gebouwen. Als locaties zijn de parkeerterreinen tegenover de faculteit Educatie (foto) en aan de Bolognalaan (naast studentenflat De Bisschoppen) in beeld.

‘Of dat haalbaar is hangt af of de universiteit de grond aan de HU beschikbaar wil stellen. Daarover zijn we in gesprek en hopen voor de zomer uitsluitsel te krijgen’, zegt Diane de Kruijf, voorzitter van de projectgroep. Welke onderdelen in de nieuwbouw komen is nog niet bekend.

Mocht de voorkeur van het college afketsen dan kiest het voor een andere optie. Die voorziet in nieuwbouw op één plek en een drastische renovatie van het Gezondheidszorggebouw aan de Bolognalaan. Nadelen zijn dat de Bolognalaan uit de loop van de andere faculteiten ligt, renovatie relatief duur is en minder bruikbare vierkante meters oplevert dan nieuwbouw.

Het college van bestuur wil de hogeschool (behalve HU Amersfoort) concentreren in De Uithof. Reden daarvoor is dat het onderwijs en onderzoek zich dan in de fysieke nabijheid bevindt van de universiteit, UMC Utrecht en bedrijven. Daarbij kan gezamenlijk gebruik worden gemaakt van faciliteiten als grote collegezalen, laboratoria, mediatheken en kantines.