Nieuws

Carrière hbo’ers na vijf jaar in de lift

Vijf jaar na afstuderen gaat het goed met hbo’ers op de arbeidsmarkt. Hun carrière zit in de lift, blijkt uit een uniek onderzoek waaraan tachtig procent van de hogescholen meewerkte.

Hoe is het gegaan met de jonge hbo’ers die in 2011 een baan zochten, ten tijde van de economische crisis? Het Maastrichtse onderzoekscentrum voor de arbeidsmarkt ROA zocht het uit.

Het ROA heeft dezelfde groep hbo’ers dus twee keer benaderd: anderhalf jaar na afstuderen en vijf jaar na afstuderen. Vorige week klonk er nog kritiek dat zulk onderzoek er niet was, terwijl het toch zo interessant zou zijn.

Lage werkloosheid
De hbo’ers hebben vaker een vaste baan, hun loon is gestegen en ze geven vaker leiding aan anderen, staat in het rapport. Het gaat dus goed met hun loopbaan. De werkloosheid is vijf jaar na afstuderen nog altijd even laag: ruim drie procent.

Deze lage werkloosheid kun je bovendien beschouwen als ‘frictiewerkloosheid’, stelt het ROA. Mensen zitten weleens tussen twee banen in, terwijl ze heus niet langdurig zonder werk blijven. Ook wie vlak na afstuderen geen baan kon vinden, is meestal alsnog ergens terechtgekomen.

Toch blijft er een groep over voor wie het kennelijk erg moeilijk is om passend werk te vinden. Van de hbo’ers die anderhalf jaar na afstuderen werkloos waren, zit een aanzienlijk deel (veertien procent) ook na vijf jaar nog steeds thuis. Het zou kunnen dat ze ontmoedigd zijn geraakt: ‘Hoewel werkloosheid in eerste instantie tot extra inzet en motivatie kan leiden, kunnen opeenvolgende teleurstellingen tot pessimisme leiden en leggen werklozen zich soms (tijdelijk) neer bij hun situatie.’

Positiever
De afgestudeerden kijken na vijf jaar iets positiever op hun opleiding terug dan toen ze net hun diploma in ontvangst hadden genomen: 65 procent is achteraf tevreden of zelfs zeer tevreden (tegen 62 procent kort na afstuderen), terwijl het aantal klagers daalde van twaalf naar negen procent. Vooral in de landbouw zijn ze enthousiast: 72 procent is tevreden, tegen minder dan zestig procent in de gezondheidszorg.

Maar ze zijn juist kritischer geworden over de voorbereiding op hun loopbaan. Eerst was de helft daar tevreden of zeer tevreden over, na vijf jaar is dat nog maar 46 procent. Vooral in het onderwijs is de achteruitgang sterk: aanvankelijk vond 59 procent de voorbereiding goed, maar na vijf jaar is dat 45 procent.

Zouden ze met de kennis van nu opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen? Vooral voltijdstudenten veranderden van mening: eerst zei 81 procent ja, nu nog maar 75 procent. De neezeggers vinden de kans op een baan te laag of werden niet genoeg uitgedaagd. Vrijwel niemand klaagt over de deskundigheid van docenten.