Nieuws

Studenten nog best tevreden over (thuis) studeren

Hoe tevreden zijn studenten over hun opleiding? 78 procent van de 137.000 universiteitsstudenten en 66 procent van de 195.000 hogeschoolstudenten geeft aan tevreden tot zelfs zeer tevreden te zijn over hun opleiding in het algemeen. Dit blijkt uit de grootschalige Nationale Studenten Enquête (NSE), waaraan ruim 330.000 studenten deelnamen. Zo’n driekwart vond het ondanks corona nog best een prima studiejaar.

Vorig jaar brak de coronacrisis uit en ging de Nationale Studenten Enquête niet door. Daardoor konden studenten geen oordeel geven over het programma, de faciliteiten, de docenten of hun opleiding in het algemeen. Ook het jaar daarvoor was er geen NSE in het hbo, omdat de hogescholen na technische problemen niet meer voor de betrouwbaarheid van de resultaten wilden instaan.

Maar dit jaar was het dus weer zover. Van 18 januari tot en met 14 maart 2021 konden meer dan 840.000 studenten deel nemen. Ruim 39 procent deed dat ook. Dat is volgens Studiekeuze123 een hoge respons in vergelijking met andere jaren.

Waardering voor docenten

Enkele opvallende resultaten: Bijna 85 procent van de studenten is het eens met de stelling dat docenten inhoudelijk deskundig zijn. Ook zeggen ze zich veilig genoeg te voelen om zichzelf te kunnen zijn op de onderwijsinstelling waar ze studeren. Daarnaast zegt driekwart dat docenten zorgen voor een prettige omgeving om vragen te stellen. Ook zien ze dat leraren veel kennis hebben over de beroepspraktijk.

Bijna driekwart vindt dat de opleiding genoeg open staat voor feedback van studenten. Over de inhoud van de opleiding is ruim 80 procent van de wo-studenten en studenten bij particuliere opleidingen tevreden tot zeer tevreden. Dat geldt voor ruim 70 procent van de hbo-studenten.

Minder inspirerend en weinig ruimte voor eigen invulling

De studenten zijn niet over alles zo tevreden. De ruimte om zelf vorm te geven aan je programma scoort bijvoorbeeld minder hoog: de helft is hier tevreden over, 17 procent ontevreden en 32 procent is neutraal. En tegenover de tevredenheid met de deskundigheid van hun docenten, staat een krappe minderheid van 49 procent die vindt dat docenten hen ook inspireren.

Ruim 76 procent van de wo-studenten is het eens met de stelling dat docenten in staat zijn de lesstof goed in het Engels over te brengen. Van de hbo-studenten is 56 procent het hier mee eens. Een minderheid van 45 procent van wo-studenten is tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Dat percentage scoort dus wat minder. Van de hbo-studenten, is een meerderheid van 56 procent hier tevreden over. Ruim driekwart van de studenten bij particuliere opleidingen vindt de aansluiting op de beroepspraktijk goed.

Ook interessant: Tien redenen om je niet te laten inenten, volgens deze studenten