Nieuws

Collectief steekt de draak met horlogeverbod

‘Tijdens de toetsweken geldt er een brilverbod’. En: ‘Tijdens de toetsweken geldt er een kledingverbod’. Affiches met deze teksten zijn deze week verspreid op de faculteit Maatschappij en Recht (FMR).

Afzender is de onbekende groep Drakenredders FMR. Het gezelschap lijkt de draak te steken met het verbod op het dragen van horloges tijdens de tentamens bij sommige opleidingen, zoals onlangs bekend werd. De examencommissies proberen hierdoor fraude middels smartwatches tegen te gaan.

‘Innoveren in plaats van controleren!’, scandeert de groep op Twitter. In de toekomst volgen wellicht meer acties, meldt het ‘collectief’ via de mail aan Trajectum. ‘Opdat de HU een leukere plek wordt die om onderwijs draait.’

Google Glass
In een begeleidend bericht wordt gesteld dat het nog maar een paar jaar geleden is dat er met rekenmachines werd geknoeid om te spieken tijdens tentamens. Met de komst van Google Glass en kleding met nanotechnologie liggen er legio mogelijkheden voor fraude op de loer. ‘Willen wij dit ook allemaal gaan verbieden? Zodat studenten over vijf jaar naakt en blind een tentamen moeten maken?’

Volgens de Drakenredders is het beter om na te denken over nieuwe manieren van toetsing: ‘Wellicht kun je over vijftien jaar kennis in je hoofd downloaden. Misschien zou de HU, die pretendeert universiteit der toegepaste wetenschappen te zijn, zich in de toetsing meer kunnen richten op het toepassen en innoveren van de wetenschappen die wij hebben. Inzicht tonen in plaats van rijtjes stampen en kritisch denken in plaats van braaf volgen.’