Nieuws

Collegeleden verdienen meer dan minister

De drie leden van het college van bestuur van de HU verdienden in 2010 meer dan het gemiddelde salaris van ministers. De overschrijding is, zoals wettelijk verplicht, gemeld bij het ministerie van Binnenlandse zaken.

Dat staat in het onlangs verschenen jaarverslag 2010 van de hogeschool. Collegevoorzitter Geri Bonhof ontving ruim 220.000 euro. Huib de Jong kreeg 195.000 en Jan Bogerd over de 197.000. De bedragen zijn inclusief pensioenpremie en fiscale bijtelling voor de leaseauto. De ‘Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens’ (WOPT) stelt voor 2010 als norm 193.000 euro (het gemiddelde belastbaar loon van ministers).

In 2009 heeft de raad van toezicht het beloningssysteem van het college aangepast. Het tot dan toe gehanteerde variabel loon (met bonussen) ging op de helling en de collegeleden kregen een vast salaris. Die zijn gebaseerd op de normen in de Branchecode Governance van hogescholenkoepel HBO-raad en vallen binnen de hoogste Hay-salarisschaal voor collegeleden (voor grote en complexe hogescholen).