Nieuws

De HU start Associate Degree Academy in Amersfoort

De HU wil in Amersfoort een Associate Degree Academy opzetten. Welke AD’s er wanneer komen is nu nog niet bekend. UPDATE

Dat de HU de tweejarige AD’s nieuw leven in wil blazen, is al vaker geopperd. Nu oriënteert het college van bestuur zich op een AD Academy in het gebouw van de HU Amersfoort (HUA).

Collegelid Tineke Zweed benadrukt dat de HU in Amersfoort goed onderwijs blijft bieden: ‘We laten daar zien hoe je op één locatie doorlopende leerlijnen kunt vormgeven voor een goede aansluiting van mbo op hbo. De wens om juist in Amersfoort een AD Academy te ontwikkelen, past daarin. Je kunt bij zo’n Academy denken aan een toeloop van enkele honderden studenten.’

Proef
De hogeschool is enkele jaren geleden bij wijze van proef met een aantal AD’s gestart, maar die zijn afgebouwd. Het beleid richtte zich meer op bachelors, masters en Leven Lang Leren. Maar de afgelopen periode is er landelijk weer meer aandacht voor de aansluiting van mbo’ers in het hoger onderwijs, waarop het college heeft besloten de draad weer op te pakken.

Associate degrees zijn tweejarige opleidingen in het hoger onderwijs. AD’s richten zich met name op niveau 4 afgestudeerde mbo’ers. Het is de bedoeling om deze groep jongeren te verleiden hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten met een korte zelfstandige hbo-opleiding in plaats van hen meteen aan het werk te laten gaan. ‘Als gevolg van verschillende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals digitalisering, zijn de kansen van mbo’ers verslechterd. Het is een maatschappelijke opgave om mbo’ers voor het hoger onderwijs te interesseren’, vertelt Zweed.

Hbo-niveau
Studenten van een AD sluiten de studie af met een diploma maar kunnen ook doorstromen in het derde jaar van een hbo-opleiding. Dat het college de Associate Degree Academy aan de HUA wil gaan vestigen is geen toeval. Een deel van het gebouw wordt gehuurd door MBO Amersfoort. ‘De aanwezigheid van opleidingen op mbo- en hbo-niveau en associate degrees vormen met elkaar een mooie doorlopende leerlijn’, memoreert zij.

Welke AD’s worden gelanceerd is nog ongewis. Daarover is de HU in gesprek met de gemeente Amersfoort, meerdere mbo-instellingen en met de beroepspraktijk in de regio. Zweed: ‘We moeten goed ons huiswerk doen. Voordat we een opleiding starten moeten we deksels zeker weten of die goed aansluit bij de beroepspraktijk. Dat kost tijd en het duurt ook even voordat zo’n opleiding is ontwikkeld. Laten we daarvoor tijd aan elkaar geven.’

Ambities
De ontwikkeling van een Associate Degree Academy heeft geen directe gevolgen voor de bestaande opleidingen van de HU in Amersfoort. ‘We werken aan doorlopende leerlijnen en dan is het van belang dat er zowel mbo- als hbo-opleidingen in Amersfoort zijn’, stelt Zweed. De vrees bij sommigen dat de HU Amersfoort op korte termijn wordt opgeheven en de opleidingen naar Utrecht gaan, is dan ook onterecht. ‘De ambities van het college, zoals een Associate Degree Academy, onderstrepen dat dit niet waar is.’

De fusie van Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) tot één opleiding Social Work gaat door. Ook de verhuizing naar Utrecht blijft gehandhaafd. De geplande overstap van Creatieve Therapie naar Utrecht gaat komend studiejaar niet door. Er is nog geen besluit genomen of dit in 2018 wel plaatsvindt.

UPDATE
De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag 4 oktober ingestemd met de start van een Associate Degree Academy. Die moet in september 2018 aan de HU Amersfoort beginnen met economische opleidingen. De raad moet bij de oprichting van individuele AD’s nog instemming geven.