Nieuws

De laatste Trajectum

Vanaf vandaag verspreiden we de laatste papieren Trajectum.

Met het verdwijnen van de vier papieren kwartaalnummers maken we meer ruimte voor onze andere bestaande kanalen: website, e-mailnieuwsbrief, social media. Ook is het de bedoeling dat Trajectum als productiehuis verder gaat. Daarin vindt Trajectum Online onderdak,  maar het huis fungeert ook als uitgever en (mede-)organisator van evenementen. Het gaat om activiteiten die Trajectum al langer uitvoert, maar nu ook een meer officiële status krijgen. En natuurlijk alles onder voorbehoud van goedkeuring door alle betrokken partijen.

Nemen we daardoor voor altijd afscheid van papier? Waarschijnlijk niet: binnen het uitgeefhuis kunnen ook  boeken en specials (bij evenementen) verschijnen. Maar de reguliere edities laten we wel los.

Vanwege deze ‘laatste keer’ vonden we het toepasselijk om het magazine te wijden aan nostalgie. Met HU-medewerkers die hier vroeger studeerden, blikken we terug op seventies, eighties, nineties en zeroes. We zoeken met deskundigen naar het antwoord op de vraag wat dat eigenlijk is: nostalgie. En we vragen studenten, docenten, decanen en bestuurders of vroeger alles beter was. Hun antwoorden lees je op papier – en later vandaag digitaal (nog eenmaal: papier eerst)  – en natuurlijk ook digitaal.