Nieuws

HU-coronaplan gaat direct in: verbod op grote evenementen

Foto: Kees Rutten

De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag ingestemd met het HU-coronaplan. Dat betekent dat grote evenementen binnen HU gebouwen voorlopig taboe zijn. Verder gelden onmiddellijk de basisadviezen zoals geen handen schudden en mondkapjes op als het druk is.

Sinds de presentatie van het HU-coronaplan half oktober door het college van bestuur kregen sommige maatregelen scherpe kritiek binnen de HSR. Het college kwam de raad op sommige punten tegemoet. Maar het verbod op evenementen binnen HU-gebouwen van meer dan 200 personen (tot 1 april 2023) bleef gehandhaafd. Het bleek een pijnpunt, vooral bij de studenten in de raad, maar geen reden om massaal tegen te stemmen.

Uiteindelijk ging woensdag 23 november een meerderheid akkoord met het aangepaste coronaplan. Elf stemmen voor, drie tegen en vijf onthoudingen. Het HU-coronaplan is een nadere uitwerking van het landelijke ‘sectorplan mbo en hoger onderwijs’ uit juni 2022. Daarin staan meerdere scenario’s waarmee de instellingen een mogelijke coronagolf het hoofd kunnen bieden. Van groene, preventieve scenario’s via code oranje tot de worst case scenario code rood.

Op aandringen van de HSR is het plan op enkele punten door het college aangepast. Zo is er duidelijkheid gekomen over de einddatum ervan. Het is geldig tot 23 november 2023. In de laatste periode volgt een evaluatie waarna een eventueel nieuw coronaplan ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een andere concessie is de aanvangtijd van het onderwijs. Dat stond in het meest vergaande scenario ‘code rood’ op 7.00 uur en is nu 8.00 uur.

Open dagen

Een heikel punt bleef het verbod op grootschalige evenementen binnen de muren van de HU. Het college heeft de maatregel in het plan opgenomen terwijl het niet in het ‘sectorplan mbo en hoger onderwijs’ staat. Het leidt ertoe dat bijvoorbeeld studieverenigingen tot april volgend jaar geen grootschalige activiteiten kunnen organiseren binnen de HU, is de klacht van studenten in de HSR. ‘Is dat wel proportioneel?’ vroeg een van hen zich af in een vorige vergadering.
 
Het tijdelijke taboe op evenementen binnen de HU laat wel de mogelijkheid bestaan voor grootschalig onderwijs en aanverwante bijeenkomsten. Bijvoorbeeld colleges van meer dan 200 personen blijven voorlopig mogelijk binnen de nieuwe regels. Op advies van de Vereniging Hogescholen worden ook zaken als open dagen, meeloopdagen en matchingsactiviteiten gezien als onderwijsactiviteit. Zij gaan zeker door in de preventieve fases donkergroen (nu) en lichtgroen (met meer inzet van zelftesten en aandacht voor kwetsbare groepen).

Preventieve werking

Het college heeft de kritiek vanuit de HSR over het verbod van evenementen meegewogen maar besloot dit onderdeel toch te handhaven. De oproep tot coulance voor activiteiten van studieverenigingen werd niet gehonoreerd. ‘De preventieve werking die van deze seizoensplanning uitgaat stelt ons, met de andere maatregelen, in staat het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening in de HU zo lang mogelijk open te houden’, luidt de argumentatie in het plan.

Het tijdelijke verbod op evenementen bleek geen breekpunt te zijn. In ieder geval hebben de studenten in de Hogeschoolraad niet als één blok tegengestemd. De concessies van het college van bestuur stemden de studenten al wat milder, vertelt Chiel Boot, voorzitter van de grootste studentenfractie Vlijmscherp desgevraagd. Ook stelt het de studenten enigszins gerust dat de studieverenigingen wel buiten de gebouwen van de HU grootschalige activiteiten kunnen organiseren.

Meer online onderwijs

‘Dat scheelt veel voor onze achterban’, zegt Boot. ‘Het complexe aan deze zaak is dat de regels van de HU strenger zijn dan dat het sectorplan voorschrijft’, zegt hij. ‘We hebben geprobeerd het college te laten bewegen wat betreft de evenementen maar dat was niet mogelijk’, legt hij verder uit. Afgesproken is dat de fractie Vlijmscherp niet één front vormt, maar dat iedereen naar eigen goeddunken een stem uitbrengt op dit onderwerp.
 
Het ziet er nu niet naar uit, maar als de dreiging van het coronavirus ernstiger wordt dan voorziet het HU-coronaplan overschakeling naar code oranje. Dan is anderhalve meter afstand en verplicht dragen van mondkapjes bij verplaatsingen weer aan de orde. Ook komt er meer online onderwijs. Bij een worst case scenario treedt code rood in. Dan blijven de gebouwen open en het onderwijs gaat zo veel mogelijk door met een maximale aanwezigheid op de locaties van vijftig procent van de studenten en medewerkers.

Binnenkort verschijnen er publicaties waarin de maatregelen van het HU-coronaplan worden toegelicht.