Nieuws

HU-coronaplan: verbod op grote evenementen vormt struikelblok

Het HU-coronaplan leidt tot een impasse tussen de Hogeschoolraad (HSR) en het college van bestuur. Vooral het verbod om evenementen te organiseren met meer dan 200 personen zorgt voor onenigheid. De HSR diende een tegenvoorstel in.

Het HU-coronaplan werd half oktober door het college gepresenteerd aan de Hogeschoolraad (HSR). Het is een uitwerking van het ‘sectorplan mbo en hoger onderwijs’, gepubliceerd in juni 2022. De plannen bieden verschillende scenario’s waarmee de instellingen zich voorbereiden op een mogelijke coronagolf.

Twee elementen uit het voorstel van het college leidde tot stevige kritiek van de HSR, bleek begin november tijdens een gezamenlijke vergadering. De eerste preventieve fase (‘donkergroen’) bevat een verbod op evenementen in de gebouwen van de HU met meer dan 200 personen. Deze maatregel staat niet in het sectorplan en is een eigen invulling voor de HU. Ander heikel punt is de uitbreiding van de mogelijkheid voor onderwijs tijdens ‘code rood’ van 7.00 tot 22.00 uur, ook op vrijdag en zaterdag.

Concessie van college

In de vergadering van woensdag 16 november stond het HU-coronaplan weer op de agenda. Het college kwam met een concessie op de proppen: het onderwijs tijdens het worst case scenario code rood start op z’n vroegst om 8.00 uur in plaats van een uur eerder, zei collegevoorzitter Jan Bogerd. Daarmee komt het college tegemoet aan het bezwaar dat studenten die ver weg wonen, niet of niet makkelijk aanwezig kunnen zijn omdat het openbaar vervoer mogelijk nog niet rijdt.
 
Het college hield wel vast aan het verbod op grootschalige evenementen. ‘Er is goed geluisterd naar de bezwaren van de HSR maar het college wil deze maatregel toch doorzetten’, zei Bogerd. Wel kwam hij met enkele handreikingen: diploma-uitreikingen en open dagen vallen niet meer onder ‘evenement’ maar worden bestempeld als een ‘onderwijsactiviteit’. Daarmee hebben deze bijeenkomsten te maken met minder strenge regels en kunnen ze ook in de fase ‘donkergroen’ doorgang vinden.

‘Is dat wel proportioneel?’

Daarnaast stak het college de studieverenigingen die activiteiten willen organiseren een helpende hand toe. ‘Wij spannen ons in om bij concrete situaties te helpen om tot oplossingen te komen’, zei Bogerd. Maar de tegemoetkomingen van het college overtuigde veel HSR-leden niet. Een van hen constateerde dat als de HSR dit plan goed zou keuren, we onmiddelijk in fase donkergroen terecht zouden komen en verenigingen dus vijf maanden per jaar geen grote bijeenkomsten zouden mogen organiseren. ‘Is dat wel proportioneel?’ vroeg hij zich af. Anderen wezen op berichten dat de corona-golf alweer voorbij is.
 
HSR-voorzitter Annette Wind kwam hierop met een tegenvoorstel. Zij stelde voor om het verbod voor grootschalige evenementen niet in de eerste ‘donkergroene’ fase in te laten gaan maar pas in een later scenario. Dan zou er wel een eis tegenover kunnen staan dat organisatoren zo nodig snel kunnen afschalen naar een kleine gebeurtenis. Ook signaleerde zij ‘weerstand’ vanwege de beperkingen voor studieverenigingen. ‘Laten we wat soepeler zijn en een uitzondering maken voor evenementen van studieverenigingen’, opperde zij. Daar moet het cvb nu weer over gaan nadenken.

Volgende week woensdag komt het HU-coronaplan weer op de agenda van de Hogeschoolraad.