Nieuws

Veel vragen over maatregelen in het HU-coronaplan

In de plannen van de HU zijn bijeenkomsten van meer dan 200 personen niet toegestaan.

De Hogeschoolraad (HSR) heeft veel vragen over het HU-coronaplan. Ook is er stevige kritiek op twee elementen: het verbod op evenementen van meer dan 200 personen en de mogelijkheid om bij ‘code rood’ onderwijs in te roosteren tussen 7.00 en 22.00 uur.

Dat bleek tijdens de vergadering van de HSR met het college van bestuur op woensdag 2 november. Het college presenteerde het HU-coronaplan 2022 half oktober aan de HSR. Het is een nadere uitwerking van het ‘Sectorplan mbo en hoger onderwijs’. Alle sectoren in de samenleving bereiden zich voor op een mogelijke opleving van het corona-virus.

De maatregelen in het HU-document zouden eigenlijk op 1 november ingaan, maar het coronaplan moet nog goedgekeurd worden door de HSR. Het college volgt daarbij in grote lijnen het landelijke scenario. De eerste fase (‘donkergroen’) bevat maatregelen ter preventie. Geen handen meer schudden, zo is het advies. En een verbod op bijeenkomsten van meer dan 200 personen. Deze zaken gaan onmiddellijk in na goedkeuring door de HSR.

Bij een grotere dreiging van besmetting gaat de volgende fase in met steeds strengere maatregelen. In fase ‘lichtgroen’ komt meer aandacht voor testen bij klachten en voor kwetsbare groepen. ‘Code oranje’ treedt in bij een serieuze dreiging: anderhalve meter afstand, mondkapjes en meer online onderwijs. Bij ‘code rood’ kan maximaal 50 procent van de studenten en medewerkers op de locaties aanwezig zijn. Daarnaast is de openstelling van gebouwen dan verruimd naar de uren tussen 7.00 tot 22.00 uur.

Extra toetskansen

Het coronaplan leverde veel vragen op bij de raad. Ruim dertig schriftelijke opmerkingen kreeg het college te beantwoorden. Zo zijn er vragen over de ventilatie aan de HU en extra toetskansen voor studenten in isolatie. En krijgen roosteraars meer capaciteit als ze vanwege code rood opnieuw het onderwijs moeten inplannen? Antwoord: een nieuwe fase wordt een week van tevoren door de overheid aangekondigd. En directeuren krijgen de opdracht nu al roosters voor te bereiden voor code oranje en rood.

Tijdens de bespreking van het coronaplan kwamen twee maatregelen onder vuur te liggen. Een ervan is het verbod op bijeenkomsten met meer dan 200 personen in de HU-gebouwen. Dit is een eigen invulling van het college van bestuur die niet in het landelijk sectorplan staat. ‘Waarom voert de HU deze maatregel in die strenger is dan de overheid adviseert?’ vroeg studentlid Maarten Born zich af. Het maximaal aantal bezoekers geldt alleen in de HU-gebouwen, niet daarbuiten.

Hij kreeg bijval van sommige andere leden. Zij vinden zo’n zware maatregel in deze fase niet nodig. De coronacijfers zijn vooralsnog niet zo verontrustend en een maximum aantal bezoekers kan ook ingaan tijdens een van de andere scenario’s, vinden zij. Het argument dat grootschalige evenementen niet op tijd afgeschaald kunnen worden in geval van een corona-uitbraak, gaat voor hen niet op. ‘Studenten hebben de afgelopen drie jaar laten zien dat zij dit wel kunnen’, stelde studentlid Chiel Boot.

‘Buitenspel gezet’

Als tweede twistpunt gelden de ruimere openingsuren van de gebouwen tijdens code rood, het worst case scenario. Studenten en medewerkers kunnen er dan terecht van 7.00 tot 22.00 uur, ook op de vrijdag en zaterdag. Dat wil niet zeggen dat er op al die tijdstippen onderwijs wordt geroosterd, maar het kan wel.

‘Wij geven de kaders aan waardoor instituten zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de gebouwen’, legde collegelid Tineke Zweed uit. De beslissing hierover ligt bij de instituutsdirecteur. De directeur moet de instituutsraad hierover ‘consulteren en informeren’, zo staat in het coronaplan. De raad heeft hierover geen instemmingsrecht.

‘Dan zijn we buitenspel gezet’, reageerde Rinne Post, naast studentlid in de HSR ook lid van de instituutsraad bij het Instituut voor Media. HSR-voorzitter Annette Wind vond de omschrijving consulteren en informeren ‘te vaag’. ‘Dat moet duidelijker en meer transparant.’ Voor collegelid Zweed is dit niet zo’n punt. ‘Wij denken dat er bij de instituten met gezond verstand naar wordt gekeken’, zei ze.

Een meer praktisch probleem bij zo’n vroege en late lestijden is het openbaar vervoer. Voor studenten die van verder weg komen is het onmogelijk of lastig om om 7.00 uur aanwezig te zijn omdat de treinen en bussen dan mogelijk nog niet rijden. Ook is het Utrecht Science Park ’s avonds niet zo goed bereikbaar met het ov, zei een student.

De komende weken is er overleg over het HU-coronaplan waarop de Hogeschoolraad een beslissing zal nemen.