Achtergrond

De pabo loopt landelijk al jaren leeg. Die van de HU groeit juist. Hoe komt dat?

De pabo loopt landelijk al jaren leeg. Die van de HU groeit juist. Hoe komt dat?

Voor Tom (40), was het nooit een echte optie om leraar te worden. Toch droomde hij er wel al van sinds zijn basisschooltijd. Hij was een ‘hardwerkende huisvader’ voor zijn drie kinderen. Naast zijn parttime baan in de sales zag hij een instroomtraject niet zitten. Toen hij over de flexibele deeltijdvariant van de pabo hoorde, was dat de eerste keer dat hij dacht dat het ook anders kon.

Tegen de landelijke trend in

Het aantal studenten aan lerarenopleiding pabo daalde dit jaar sterk. Dat valt in een landelijke trend die al jaren aanhoudt. Oorzaken die belangenorganisaties zoals de algemene onderwijsbond vaak noemen zijn het onverwachte overwerk dat de bassischoolleraar vaak doet en de relatief lage lonen. Dat er dit jaar 500 miljoen bijkomt  voor loonsverhoging is nog niet terug te zien in de aanmeldingen.

De pabo op de HU scoort landelijk gezien juist goed qua instroomcijfers. Waar er in 2018 nog 852 inschrijvingen waren in de opleiding zijn dat er in 2021 al 1181. De collegejaren daartussenin laten ook een stijging zien. De flexibele deeltijd is het hardst gegroeid. De voltijd is nagenoeg stabiel gebleven.

Flexibele volwassenen

Opleidingscoordinator Aliye Sahin van de flexibele deeltijdopleiding denkt dat de pabocijfers stabiel gebleven zijn omdat de HU een flexibeler aanbod heeft dan andere hogere onderwijsinstellingen.

Sahin: ‘Wij doen het al jaren beter dan de Marnixacademie in Utrecht. Dat komt doordat nieuwe oudere studenten bij ons volledig hun eigen studietempo mogen bepalen. Onze flexibele deeltijd is binnen vier jaar tijd van rond de 80 inschrijvingen gestegen naar 450.’

De opleidingsvariant heeft verschillende kanten die het aantrekkelijker moeten maken voor studenten. Zo zijn er instroommomenten in september en februari en is het ook mogelijk om het tweejarige traject in vier jaar tijd te doen.

Voor student Tom is die flexibiliteit erg belangrijk: ‘Het was voor mij een harde eis om te blijven werken naast mijn stage en opleiding. Bij deeltijdopleidingen is dat vaak lastig om te combineren en dan kijk je toch snel naar het kostenplaatje.’

Of de flexibele deeltijd de komende jaren de hele pabo aantrekkelijker kan maken blijft de vraag. Sahin: ‘Volwassenen zijn wel een bijzondere doelgroep. De groei van de totale opleiding kan alleen zo blijven als de voltijdbachelor ook aantrekkelijk blijft.’

Ook interessant: Video: Wat vinden studenten van ongevaccineerden?