Achtergrond

De Stelling: Docenten moeten een 7 halen

Hogeschool Fontys wil dat studenten docenten gaan beoordelen. Een docent moet dan minimaal een 7 halen. Minister Zijlstra complimenteerde de hogeschool met deze aanpak. Zelf wil hij ook prestatieafspraken met hogescholen gaan maken, waarin ook de kwaliteit van docenten wordt gemeten. Wie deze afspraken haalt, krijgt meer geld. Alle reden om de docenten minimaal een 7 te laten halen. Of toch niet?

Piet van Ierland
directeur Dienst Marketing en Communicatie Fontys Hogescholen
‘Met de beoordeling van docenten door studenten willen we de kwaliteit van ons onderwijs meetbaar maken. Maar deze beoordeling neemt niet alles over. We moeten ook gewoon onze accreditatie blijven halen.
Wij denken dat studenten heel goed in staat zijn een docent te beoordelen: ze kunnen heel goed aangeven of een docent bevlogen lesgeeft, of hij hen inspireert en of hij de inhoud goed neerzet.
Mocht een docent een 6 halen, dan wordt hij natuurlijk niet meteen de laan uitgestuurd. Wij gaan hem dan coachen en ondersteunen. Kijken waar het aan ligt en dat aanpakken. Mocht hij langdurig laag scoren en treedt er geen verbetering op, dan moet je de conclusie trekken dat hij beter op zijn plek is in een andere baan.’

Lynn Kombrink
tweedejaars HBO Rechten
‘Goed idee! Sommige docenten mogen echt wel creatiever en enthousiaster lesgeven. Sommigen lezen alleen sheets voor. Dat kan echt niet!’

Huub Haandrikman
eerstejaars Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
‘Docenten moeten zelf ruim voldoende zijn om ons te kunnen beoordelen. Dus minimaal een 7 vind ik wel een goede eis.’

Jacqueline Hulst

directeur Onderwijs en Onderzoek van de HU
‘Op de HU verschilt de evaluatie van het onderwijs per opleiding. Wij willen geen algemene standaard invoeren voor de HU, alle docenten met een rapportcijfer beoordelen. We bespreken wel steeds de kwaliteit van het onderwijs met de docenten.
Wij willen ook dat die kwaliteit steeds omhoog gaat. En in principe is een docent daar natuurlijk ook in geïnteresseerd. Maar wij denken niet dat je dat bereikt met zo’n beoordeling.’

Elène Beukers
tweedejaars HBO Rechten
‘Studenten die iedere dag ervaren hoe docenten lesgeven kunnen wel een goed oordeel geven, maar ik denk dat je ook een externe professionele blik nodig hebt. Studenten kunnen niet alles overzien.’

Sander Muizelaar

beleidsmedewerker Onderwijs en Onderzoek aan de HU en secretaris van de Commissie Gispen
‘Een cijfer aan een docent geven, is niet de weg om de kwaliteit van het onderwijs omhoog te laten gaan. Je moet docenten niet de maat nemen, je kunt beter de dialoog aangaan, met coaching en ondersteuning. Docenten onderling kunnen elkaar ook goed helpen. Het meten en beoordelen van een docent is tricky. Studentevaluaties zijn manipuleerbaar. Als je een vak makkelijk haalt, ben je misschien positiever over de docent dan wanneer je het moeilijk vindt. Het is een gevoelige kwestie, je moet daar geen cijfers aan geven. En we hebben al een hoop instrumenten in handen.’

John Driedonks
docent Multimedia Journalistiek aan de HU
‘Ik vind het een goed idee als studenten de docenten beoordelen, zolang het niet de enige wegingsfactor is. Stel je bent econoom en geeft les aan eerstejaars. En ze vinden je verhaal oninteressant. Misschien breng je het wel saai, maar het kan ook zijn dat het niveau van de student te laag is om jouw verhaal te kunnen volgen. Daarom mag de mening van een student niet doorslaggevend zijn. Het is een indicatie.’

Vera Lettinck
tweedejaars HBO Rechten
‘Ze moeten geen digitale enquête doen, dat werkt niet. Nu hebben wij dat soort enquêtes over vakken, bijna niemand vult ze in. Je zou in de les moeten komen en daar de enquête afnemen.’

In De Stelling geven betrokkenen en deskundigen hun mening en analyse bij een actuele kwestie. Naast De Stelling is er ruimte voor ingezonden brieven.
Mail je bijdrage naar marc.janssen@hu.nl