Nieuws

De grillen van de arbeidsmarkt

Ondanks voorspelde tekorten staat ook een universitaire bèta-opleiding niet meer garant voor een vliegende start op de arbeidsmarkt. Zelfs onder bèta’s en technici is de gemiddelde werkloosheid hard gestegen. Hun baankansen waren in tien jaar tijd niet zo slecht.

Binnen anderhalf jaar na afstuderen zit gemiddeld bijna zes procent van de bèta’s met een universitair diploma werkloos thuis, blijkt uit onderzoek van weekblad Elsevier en SEO Economische Onderzoek. De onderlinge verschillen binnen de sector zijn groot. Zo vinden constructeurs, wiskundigen en econometristen in een vloek en een zucht een vaste baan met een goed salaris, in de huidige arbeidsmarkt vrij zeldzaam. Architecten en biologen hebben het daarentegen erg moeilijk.

Bèta-hbo’ers zijn beter af: van hen vindt gemiddeld maar 3,6 procent geen baan binnen anderhalf jaar. Vooral informatici en werktuigbouwkundigen hebben het goed voor elkaar: ze krijgen snel een vast contract en verdienen goed.

Opleidingen in de zorg bieden nog steeds de meeste kans op een baan, hoewel de werkloosheid onder pas afgestudeerde hbo’ers ook in deze sector flink stijgt sinds 2011.

Universitair opgeleide alfa’s lijden het meest onder de crisis. Bijna negen procent van historici, archeologen en neerlandici is anderhalf jaar na afstuderen nog steeds druk aan het solliciteren. Omdat leraren relatief snel een baan vinden, is de werkloosheid onder alfa’s uit het hbo een stuk lager.

Afgestudeerden van hbo-‘gamma’-opleidingen als ‘culturele en maatschappelijke vorming’, ‘social work’ en ‘toerisme en vrijetijdskunde’ zijn volgens het Elsevier-onderzoek het vaakst werkloos: 7,9 procent heeft na anderhalf jaar nog geen baan.

De hbo-bachelor rechten scoort opvallend slecht. Afgestudeerden van de opleiding – die in 2002 in het leven werd geroepen – zoeken lang naar werk, verdienen weinig en krijgen zelden een vast contract. Veel hbo-juristen kiezen dan ook voor een vervolgopleiding aan de universiteit, bleek begin dit jaar uit een promotieonderzoek. De gevestigde orde van advocaten, notarissen en rechters is nogal behoudend, was de conclusie, en weet niet goed wat ze aan moet met de hbo’ers.

Elsevier liet ruim 3.200 academici en ongeveer evenveel hbo’ers ondervragen over hun positie op de arbeidsmarkt. De groep is afgestudeerd in 2010 en 2011, een periode waarin de recessie in volle gang was. Ze inventariseerden niet alleen de gemiddelde werkloosheid per richting, maar ook de kans op een vaste baan, het startsalaris en hoe lang afgestudeerden van verschillende opleidingen op zoek zijn naar werk.

Het algemene beeld is somber. In de afgelopen tien jaar zaten nog nooit zoveel hoogopgeleide starters zonder werk, de kans op een vast contract is volgens de auteurs 'historisch klein' en de salarissen waren 'nooit eerder' zo laag. Begin dit jaar bleek al uit CBS-cijfers dat de jeugdwerkloosheid sinds de crisis uitbrak flink oploopt. Van de hoogopgeleiden ‘tussen de 15 en 25 jaar’ had in februari 12,9 procent geen werk.