Achtergrond

Decaan: Uitschrijven bij ziekenhuisopname, of juist niet?

Vraag:
In de vorige uitgave van Trajectum las ik in deze rubriek dat je je elke maand van het studiejaar uit kunt schrijven. Nu ga ik in november ‘onder het mes’ voor een operatie aan mijn kaak. De herstelperiode wordt geschat op 6 tot 8 weken. Is het dan verstandig om blok 2 uit te schrijven? Ik neem aan dat ik me, als ik in het ziekenhuis gelegen heb, toch wel weer in kan schrijven in januari of februari. Of niet?

Antwoord:
Wat vervelend dat je binnenkort naar het ziekenhuis moet. Ik hoop in ieder geval dat je herstel voorspoedig zal zijn.
Leuk trouwens dat je onze column leest. Het klopt inderdaad dat het veel gemakkelijker geworden is om uit te schrijven. Opnieuw inschrijven is echter niet gemakkelijker geworden. Daarbij maakt het geen verschil om welke reden je uitgeschreven hebt. Zelfs als iemand zich in een opwelling afmeldt via Studielink, dan lukt het niet om dat terug te draaien. Hou er dus ernstig rekening mee dat je waarschijnlijk pas per september weer in kunt schrijven. Per faculteit, of zelfs per opleiding binnen een faculteit, kan dat wel verschillen. Informeer dus eerst bij het STudentenInformatiePunt (STIP), de onderwijsbalie of het studentendecanaat hoe dit voor jouw opleiding zit.
Uit het moment waarop de operatie plaats zal vinden maak ik op dat je blok één nog volledig mee kunt maken. Blok 2 zul je echter grotendeels missen. Informeer bij je studieloopbaanbegeleider in hoeverre je in de problemen komt met de aansluiting van de onderwijsmodules in blok 3 op de modules van blok 1. Starten er in blok 3 weer nieuwe modules? Of wordt er uitsluitend onderwijs gegeven dat aansluit op hetgeen je in de eerste helft van het jaar gehad hebt? Dat kun je meewegen bij het besluit om je al of niet uit te schrijven.
Ongeacht of je wel of niet uitschrijft, bestaat de kans dat je door je operatie langer over je studie gaat doen. Daarvoor zijn voorzieningen getroffen door de overheid. De Dienst Uitvoering  Onderwijszaken (DUO), voorheen IBG, biedt de mogelijkheid om 12 maanden extra studiefinanciering aan te vragen. Belangrijk is echter wel dat je nu reeds contact op neemt met het studentendecanaat. De decaan moet namelijk die aanvraag ook ondertekenen. En daarmee aangeven dat de studievertraging ook daadwerkelijk een gevolg is van de genoemde medische omstandigheid. De kans dat een decaan dit kan verklaren is het grootst, als reeds bij aanvang van de ziekte, of voorafgaand aan een operatie, een melding is gedaan.

Tip: Uitschrijven? Eerst overleg!

In de rubriek Decaan geven studentendecanen Marianne Hamel, Frans Meeuwsen en Jaap van Weenen antwoord op veel gestelde vragen van studenten. Heb jij vragen? Dan kun je bij jouw eigen decaan terecht voor informatie, advies en hulp over en bij je studie. Maar ook bij bijzondere omstandigheden en financiële en materiële vragen. De studentendecanen hebben een onafhankelijke positie en gaan uit van de belangen van de student. Kijk op de studentendecanen-site op Sharepoint voor meer informatie.